OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST O OPŠTIM RASPRAVAMA

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK je usvojila nacrte dozvola za obavljanje elektroprivrednih djelatnosti, te se pozivaju sva zainteresovana lica da prisustvuju i daju usmene komentare na opštim raspravama o nacrtima tih dozvola, koje će se održati kako slijedi:

  • po Zahtjevu za izmjenu i dopunu dozvole za rad broj 06-03-554/108/16 od 26.04.2016. godine u
Opširnije...

Javna rasprava (OIL-AC d.o.o.)

Na osnovu Odluke broj 06-03-563-03/16 donesene na XII redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 22.06.2016. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 28.04.2016. godine primio od OIL-AC d.o.o. Mostar Zahtjev za izdavanje dozvole za rad (licene) za trgovinu na

Opširnije...

Javna rasprava (DOO „EURO-JET“)

Na osnovu Odluke broj 06-03-494-04/16 donesene na XII redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 22.06.2016. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 18.04.2016. godine primio od DOO „EURO-JET“ Cazin Zahtjev za izdavanje dozvole za rad (licence) za trgovinu na veliko naftnim

Opširnije...

Javna rasprava („AHMETSPAHIĆ PETROL“ d.o.o.)

Na osnovu Odluke broj 06-03-566-03/16 donesene na XII redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 22.06.2016. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 28.04.2016. godine primio od „AHMETSPAHIĆ PETROL“ d.o.o. Sarajevo Zahtjev za izdavanje dozvole za rad (licence)  za trgovinu ...

Opširnije...

Javna rasprava („AHMETSPAHIĆ PETROL“ d.o.o.)

Na osnovu Odluke broj 06-03-564-03/16 donesene na XII redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 22.06.2016. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI                                                              

FERK je 28.04.2016. godine primio od „AHMETSPAHIĆ PETROL“ d.o.o. Sarajevo Zahtjev za izdavanje dozvole za rad (licence) za

Opširnije...