Obavještenje o 14. redovnoj sjednici

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju XIV redovne sjednice FERK-a u 2015. godini

Na osnovu člana 32. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 66/13), člana 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 24/14) i članova 14. i 17. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za ....

Opširnije...

Opšta rasprava („EBH“ d.o.o.)

Na osnovu Odluke broj 06-03-416-08/5/15 donesene na XIII redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 23.07.2015. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 28.04.2015. godine primio od „EBH“ d.o.o. Sarajevo Zahtjev za izmjenu i dopunu dozvole za rad u postupku izmjene i dopune Dozvole za rad - licence za ...

Opširnije...

Opšta rasprava („COMEX“ d.o.o.)

Na osnovu Odluke broj 06-03-395-11/4/15 donesene na XIII redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 23.07.2015. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 22.04.2015. godine primio od „COMEX“ d.o.o. Tešanj Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije u solarnoj fotonaponskoj ...

Opširnije...

Opšta rasprava (Obrt „POLJOTRG“)

Na osnovu Odluke broj 06-03-421-05/7/15 donesene na XIII redovnoj sjednici održanoj u Mostaru dana 23.07.2015. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 30.04.2015. godine primio od Obrt „POLJOTRG“ vl. Bektaš Dženeta, Visoko, Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenju ....

Opširnije...