Obavještenje o javnoj raspravi („ESKIMO S 2“ Travnik d.o.o.)

Na osnovu Odluke broj 06-03-660-13/21/15 donesene na I redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 29.01.2016. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 20.07.2015. godine primio od „ESKIMO S 2“ Travnik d.o.o. Zahtjev za obnovu dozvole za rad za proizvodnju električne energije u ...

Opširnije...

Obavještenje o javnoj raspravi („ELCOM“)

Na osnovu Odluke broj 06-03-1034-05/37/15 donesene na I redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 29.01.2016. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI            

FERK je 09.12.2015. godine primio od Proizvodnja električne energije „ELCOM“ vl. Jagodić Izet, Đurđevik Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju ...

Opširnije...

Obavještenje o žalbi 04-05-567/15

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12 i 71/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 22.06.2015. godine pod brojem 04-05-567/15 primio žalbu M.P. iz Z. zastupanog po E.Č. i N.D., advokatima iz Z. ...

Opširnije...

Obavještenje o 1. redovnoj sjednici

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju I redovne sjednice FERK-a u 2016. godini

Na osnovu člana 32. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 66/13 i 94/15), člana 20. Statuta ...

Opširnije...