Odluka o izboru predsjednika FERK-a

Na osnovu člana 25. stav (3) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 66/13), člana 16. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 24/14), te člana 8. stav (1) Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ....

Opširnije...

Obavještenje o Zahtjevu („ŠNELKOM“)

U skladu sa članom 15. Pravilnika za izdavanje dozvola („Službene novine Federacije BiH“ broj 43/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 08.05.2015. godine pod brojem 06-03-446/9/15 primila od DOO „ŠNELKOM“, iz Ilidže Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne ...

Opširnije...

Opšta rasprava (GEN-I d.o.o.)

Na osnovu Odluke broj 06-03-680-08/22/15 donesene na XVII redovnoj sjednici održanoj u Mostaru dana 02.10.2015. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 24.07.2015. godine primio od GEN-I d.o.o. Sarajevo Zahtjev za obnovu dozvole za snabdijevanje električnom energijom - dozvole II reda, ...

Opširnije...

Opšta rasprava (Danske Commodities BH d.o.o.)

Na osnovu Odluke broj 06-03-512-12/11/15 donesene na XVII redovnoj sjednici održanoj u Mostaru dana 02.10.2015. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 05.06.2015. godine primio od Danske Commodities BH d.o.o. iz Sarajeva Zahtjev za obnovu dozvole za snabdijevanje ...

Opširnije...

Obavještenje o žalbi (Servis Jelić d.o.o.)

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12 i 71/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 11.06.2015. godine pod brojem 04-05-523/15 primila žalbu Servis Jelić d.o.o. Široki Brijeg, Vaganska 4, Široki Brijeg na ...

Opširnije...