Obavještenje o izboru članova FERK-a

Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine gosp. Marinko Čavara donio je Ukaz o proglašenju Odluke o imenovanju članova Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ 12/17), u skladu sa kojim se za članove FERK-a na mandatni period od pet godina imenuju ...

Opširnije...