Javna rasprava („KOPEX-SARAJLIĆ“ d.o.o.)

Na osnovu Odluke broj 06-03-419-03/23/17 donesene na X redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 19.05.2017. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 03.04.2017. godine primio od „KOPEX-SARAJLIĆ“ d.o.o. Srebrenik Zahtjev za izdavanje dozvole za rad (licence) za

Opširnije...

Javna rasprava (Doo „ČAVKUNOVIĆ – BAU)

Na osnovu Odluke broj 06-03-468-03/25/17 donesene na X redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 19.05.2017. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 18.04.2017. godine primio od Doo „ČAVKUNOVIĆ – BAU“ Bihać Zahtjev za izdavanje dozvole za rad (licence) za trgovinu na veliko naftnim

Opširnije...

Javna rasprava (AL Trade d.o.o.)

Na osnovu Odluke broj 06-03-508-02/28/17 donesene na X redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 19.05.2017. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI 

FERK je 05.05.2017. godine primio od AL Trade d.o.o. iz Mostara Zahtjev za izdavanje dozvole za snabdijevanje električnom

Opširnije...

Javna rasprava (OIL-AC d.o.o.)

Na osnovu Odluke broj 06-03-1209-06/186/16 donesene na IX redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 24.04.2017. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 28.12.2016. godine primio od OIL-AC d.o.o. Mostar Zahtjev za izdavanje dozvole za rad (licence) za transport naftnih

Opširnije...

Javna rasprava („TURBINA“ d.o.o.)

Na osnovu Odluke broj 06-03-270-04/12/17 donesene na IX redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 24.04.2017. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 20.02.2017. godine primio od „TURBINA“ d.o.o. Jajce Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije,

Opširnije...