Obavještenje o žalbi (04-05-657/17)

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

         da je 03.07.2017. godine pod brojem 04-05-657/17 primila žalbu M.H. na rješenje broj: 03‐3‐22-6095/2017 od 24.05.2017.

Opširnije...

Obavještenje o žalbi (04-05-607/17)

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

            da je 14.06.2017. godine pod brojem 04-05-607/17 primila žalbu E.K. na rješenje broj: 03-4-221-30789/17 od 23.05.2017. godine koje je donijelo

Opširnije...

Obavještenje o žalbi br. 04-05-613/17

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

         da je 14.06.2017. godine pod brojem 04-05-613/17 primila žalbu JP Ceste Federacije BiH na Prethodnu elektroenergetsku saglasnost –

Opširnije...

Obavještenje o žalbi br. 04-05-614/17

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 14.06.2017. godine pod brojem 04-05-614/17 primila žalbu M.V. na rješenje broj: III-1-M-695/17 od 28.03.2017. godine

Opširnije...

Žalba broj 04-05-100-19/17

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

         da je 01.08.2017. godine pod brojem 04-05-100-19/17 primila žalbu „HIFA“ d.o.o. Tešanj zastupano po punomoćnici Adonisi...

Opširnije...