Kvalifikovani proizvođači električne energije

U skladu sa Zakonom o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije („Službene novine Federacije BiH“ broj 70/13, 05/14) kvalifikovani proizvođač znači proizvođača koji u pojedinom objektu za proizvodnju električne energije proizvodi električnu energiju, koristeći otpad ili obnovljive izvore energije na ekonomski primjeren način, uključujući kombinovani ciklus proizvodnje toplotne i električne energije, koji je usklađen sa zaštitom okoline, a koji takav položaj može steći na osnovu rješenja Regulatorne komisije za  energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK.

Popis kvalifikovanih proizvođača (.pdf)