Dozvole za rad za proizvodnju električne energije

06-03-663/48/17
„BROTIS“ d.o.o. Čitluk
Tromeđa b.b. 88260 Čitluk
Period važenja: 14.09.2017. - 13.09.2029. 
Licenca / obrazac

06-03-341/21/17
„ADRIJA-PRODUKT“ d.o.o. Zenica
Goraždanska bb, 72000 Zenica
Period važenja: 14.09.2017. - 13.09.2027.
Licenca / obrazac

06-03-556/35/17
„BIČAKČIĆ“ d.o.o. Sarajevo
Bistrik do broja 11, 71000 Sarajevo
Period važenja: : 21.09.2017. – 20.09.2027. 
Licenca / obrazac 1 / obrazac 2

06-03-248/11/17
„EKO-ENERGY“ d.o.o. Tešanj
Marin Han bb, 74260 Tešanj
Period važenja: do 23.04.2022. 
Licenca / obrazac 1 / obrazac 2

06-03-631/47/17
„SFE INTERQUALITY“, vl. Zineta Ćemerlić
Proslap bb, 88440 Prozor-Rama
Period važenja: 29.08.2017. – 28.08.2029. 
Licenca / obrazac 1

06-03-559/36/17
Fotonaponska elektrana „BARE“, vl. Marko Markešić
Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor-Rama
29.08.2017. – 28.08.2029.
Licenca / obrazac 1

06-03-93/7/17 
MAXIMA IST d.o.o. Mostar
Ulica hrvatskih branitelja 8/a, 88000 Mostar
Period važenja: 03.07.2017. - 02.07.2022.
Licenca / obrazac 1

06-03-478/26/17
„EKO ENERGIJA“ d.o.o. Kalesija
Industrijska zona bb, 75260 Kalesija
Period važenja: 03.07.2017. -02.07.2027.
Licenca / obrazac 1

06-03-963/53/12
„IVEX“ d.o.o. Usora
Žabljak bb, 74230 Usora
Period važenja: do 27.11.2017.  
Licenca / obrazac 1 / obrazac 2

06-03-517/29/17
„MSF TRADE“ d.o.o. Duje – Klokotnica
Duje bb, 74207, Klokotnica, Doboj Istok
Razoblje valjanosti: 26.07.2017. – 25.07.2022.
Licenca / obrazac 1

06-03-270/12/17
„TURBINA“ d.o.o. Jajce
Slavka Jelice Švabe bb, 70101 Jajce
Period važenja: 19.05.2017. - 18.05.2022.
Licenca obrazac

06-03-323/18/17
„PLIVA“ d.o.o. Jajce
H.V. Hrvatinća 68, 70101 Jajce
Period važenja: 19.05.2017. - 18.05.2022.
Licenca obrazac

06-03-338/20/17
„PERO“ Zenica d.o.o.
Sarajevska broj 97, 72000 Zenica
Period važenja: 19.05.2017. - 18.05.2022.
Licenca obrazac

06-03-49/4/17
„ING-EKO“ d.o.o. Prozor-Rama
Duščica bb, 88 330 Prozor-Rama
Period važenja: 11.07.2017. – 10.07.2027.
Licenca obrazac

06-03-46/2/17
„MiniWat“ d.o.o. Travnik
Han Bila bb, 72270 Travnik
Period važenja: 24.04.2017. – 23.04.2022. 
Licenca / obrazac

06-03-159/10/17
„FAVORIT BH“ d.o.o. Bihać
Ribićkih ljiljana broj 1., 77000 Bihać
Period važenja: 24.04.2017. – 23.04.2029.
Licenca / obrazac

06-03-90/6/17
DJELATNOST SRODNA OBRTNIČKOJ – „SLAVINOVIĆI I“, VLASNIK MEMIĆ SELVER, TUZLA
Ul. 3. Tuzlanske brigade br. 19, 75000 Tuzla
Period važenja: 24.04.2017. – 23.04.2029.
Licenca / obrazac

06-03-707/23/11
„NATRON-HAYAT“ d.o.o. Maglaj
Liješnica bb, 74250 Maglaj
Period važenja dozvole: do 14.01.2022
Licenca 

Broj 06-03-70-01/5/17
„SUNCE“, vl. Ana Kudić
Raštani bb, 88000 Mostar
Period važenja: 10.04.2017. – 09.04.2029.
Licenca / obrazac

06-03-866/29/14
DF GRADNJA d.o.o. Konjic
Maršala Tita br. 49, 88400 Konjic
Period važenja: do 13.04.2020.
Licenca obrazac 1 / obrazac 2

06-03-716/30/12
„Bičakčić“ d.o.o. Sarajevo
Ul. Bistrik do broja 11, 71000 Sarajevo
Period važenja: do 20.09.2017
Licenca / obrazac 1 / obrazac 2

Broj: 06-03-930/158/16
Naziv: „CONRA“ d.o.o. Tešanj
Adresa: Ul. Patriotske lige bb, 74260 Tešanj
Period važenja: 12.01.2017. – 11.01.2029. 
Licenca / obrazac

Broj: 06-03-1006/168/16
Naziv: DOO „PETROL-P“ Bihać
Adresa: , 77000 Bihać
Period važenja: 12.01.2017. – 11.01.2029. 
Licenca / obrazac

06-03-974/163/16
„HO Svjetlost“ d.o.o. Doboj Istok
Brijesnica Velika, 74206 Doboj Istok
Period važenja: 26.01.2017. – 25.01.2022. 
Licenca / obrazac

06-03-1054/171/16
„Jaklići B&B“ d.o.o. Prozor-Rama
Splitska bb, 88440 Prozor-Rama
Period važenja: 26.01.2017. – 25.01.2022.
Licenca / obrazac

06-03-1005/167/16
DOO „PETROL-P“ Bihać
Adresa: Zaobilaznica bb, 77000 Bihać
Period važenja: 26.01.2017. – 25.01.2022.
Licenca / obrazac

06-03-770/145/16
SAMELAY d.o.o. Tešanj
Kraševo bb, 74260 Tešanj
Period važenja: 26.01.2017. – 25.01.2022.
Licenca / obrazac

06-03-984/165/16
„ČULE PROMET“ D.O.O. Mostar
Ortiješ bb, 88000 Mostar
Period važenja: 16.12.2016. – 15.12.2021.
Licenca / obrazac

06-03-983/164/16
„MHA ENERGOGROUP“ d.o.o.
Put Famosa 38, 71210 Ilidža - Sarajevo
Period važenja: 07.12.2016. – 06.12.2021. 
Licenca / obrazac

06-03-1084/172/16
FSE „Bljesak“, vl. Ivanka Sabljić
Čalići bb, 88260 Čitluk
Period važenja: 07.12.2016. – 06.12.2028. 
Licenca / obrazac

06-03-864/152/16
TG-GRANIT d.o.o. Prozor-Rama
Adresa: Rumboci bb., 88440 Prozor-Rama
Period važenja: 23.11.2016. – 22.11.2021. 
Licenca / obrazac

06-03-714/134/16
„ENERGONOVA“ d.d. Sarajevo
Adresa: ul. Semizovac bb, 71320 Vogošća
Period važenja: 14.12.2016. – 13.12.2026.
Licenca / obrazac 1 / obrazac 2 / obrazac 3 / obrazac 4 / obrazac 5

06-03-765/144/16
"EKO-ELEKTRON" d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje
Gradska b.b. 71321 Gornji Vakuf-Uskoplje
24.10.2016. - 23.10.2021. 
Dozvola / obrazac

06-03-868/153/16
SOLAR-ENERGY d.o.o. Čapljina
Ul. Augusta Šenoe bb., 88300 Čapljina
24.10.2016. - 23.10.2021. 
Dozvola / obrazac

06-03-842/150/16
"ASCOM" d.o.o. Tešanj
Industrijska zona Bukva, Put Izudina Alićehajića bb, 74 260 Tešanj.
24.10.2016. - 23.10.2028.
Dozvola / obrazac

Broj: 06-03-553/107/16
„PRO-EL“ d.o.o. Bugojno
Kordići bb, 70230 Bugojno
Period važenja: 07.10.2016. – 06.10.2021.
Dozvola / obrazac

06-03-516/89/16
„HENKOPROM“ d.o.o. Žepče
Golubinja bb, 72230 Žepče
Period važenja: 07.10.2016. – 06.10.2021.
Dozvola / obrazac

06-03-837/149/16
Solarna fotonaponska elektrana „GNJEČE 1“, vlasnik Batalević Senad, Klokotnica  (sjednica od 20.9.2016.)
Kloktonica bb, 74207 Doboj Istok
Period važenja: 20.09.2016. – 19.09.2026.
Dozvola / obrazac

06-03-623/120/16
„ELWORK“ d.o.o. Tuzla
Ulica Fikreta Halilovića Fikre br 30, 75000 Tuzla
Period važenja: 20.07.2016. - 19.07.2021. 
Dozvola / obrazac

06-03579/18/15
„SJAJ“ Maglaj, d.o.o.
Ulica 1. marta bb, 74250 Maglaj
Period važenja: 20.07.2016. - 19.07.2021. 
Dozvola / obrazac

06-03-638/121/16
LADANUŠIĆ ČISTOĆA d.o.o. Rakitno – Posušje
Sutiba bb, 88245 Rakitno
Period važenja: 25.08.2016. – 24.08.2028. 
Dozvola / obrazac

06-03-716/135/16
„PAŽIN“ d.o.o. Stolac
Humska bb 88360
Period važenja: 09.09.2016. – 08.09.2021.
Dozvola / obrazac

06-03-668/128/16
„ALIM“ d.o.o. Visoko
Industrijska zona – Ozrakovići bb, 71300 Visoko
Period važenja: 09.09.2016. – 08.09.2021.
Dozvola / obrazac

06-03-1293/84/13
„EBH“ d.o.o. Sarajevo
Zmaja od Bosne 7-7a, 71000 Sarajevo
Kvalifikovani proizvođač: obrazac 1obrazac 2; obrazac 3
Licenca
Period važenja: do 21.01.2019.

06-03-519/92/16
D.O.O. "SAMI PROMET" Visoko
Donja Vratnica, 71300 Visoko
11.07.2016.-10.07.2021. 
Kvalif. proizvođač: obrazac 1
Licenca

06-03-375/15/16
"PROSLAP" d.o.o. Prozor-Rama
Proslap bb, 88440 Prozor-Rama
11.07.2016. - 10.07.2021. 
Kvalif. proizvođač: obrazac 1
Licenca

06-03-587/118/16
"SARKOP" d.o.o. Srebrenik
Tuzlanski put bb, 75350 Srebrenik
11.07.2016. - 10.07.2021. 
Kvalif. proizvođač: obrazac 1
Licenca

06-03-586/117/16
"HERCEG" d.o.o. iz Srebrenika
Ulica Industrijska bb, 75350 Srebrenik
11.07.2016. - 10.07.2021. 
Kvalif. proizvođač: obrazac 1
Licenca

06-03-656/125/16
GRANITEX d.o.o. Čapljina
Trebižat b.b., 88300 Čapljina
04.07.2016. – 03.07.2028.
Kvalif. proizvođač: obrazac 1
Licenca

06-03-539/101/16
PTP „ŠOLA“ d.o.o. TOMISLAVGRAD
Kralja Zvonimira bb, 80240
Period važenja: 22.06.2016. – 21.06.2028. 
Kvalif. proizvođač: obrazac 1
Licenca

06-03-437/54/16
SE MAZOLJICE, vlasnik Dragi Tiro, Mostar
Krpina ulica br.10, 88000 Mostar
Period važenja: 22.06.2016. – 21.06.2028.
Kvalif. proizvođač: obrazac 1
Licenca

Broj 06-03-433/53/16
„SP ĆOŠKOVIĆ“ d.o.o. iz Domaljevca
Ante Starčevića br. 81, 76233 Domaljevac
Period važenja: 15.06.2016. – 14.06.2021. 
Kvalif. proizvođač: obrazac 1
Licenca

Broj 06-03-452/59/16
„ECO-KW“ d.o.o. Kiseljak
Josipa Bana Jelačića bb, 71250 Kiseljak
Period važenja: 15.06.2016. – 14.06.2021.
Kvalif. proizvođač: obrazac 1
Licenca

06-03-42/1/16
Proizvodnja električne energije „SE ELEKTRONIK“, vl. Nezir Prnjavorac
Ulica Nisima Albaharija 1, 74260 Tešanj
Period važenja 15.06.2016. – 14.06.2026. 
Kvalif. proizvođač: obrazac 1
Licenca

Broj 06-03-312/10/16
„UMEL-DALEKOVODMONTAŽA“ d.o.o. iz Tuzle
Oslobodilaca br. 2, 75000 Tuzla
Period važenja: 15.06.2016. – 14.06.2028.
Kvalif. proizvođač: obrazac 1
Licenca

06-03-468/67/16
„VELOVO KUĆIŠTE“, vl. Anita Ivanković-Lijanović iz Širokog Brijega
Trnska cesta 171, 88220 Široki Brijeg
Period važenja: 07.06.2016. – 06.06.2028. 
Kvalif. proizvođač: obrazac 1
Licenca

06-03-576/17/15
„BINGO“ d.o.o. Tuzla
Ul. Bosanska poljana bb, 75000 Tuzla
Period važenja do 23.10.2019.
Kvalif. proizvođač: obrazac 1 / obrazac 2 / obrazac 3
Licenca

06-03-1082/42/15
„BAZA“ d.o.o. Tuzla
Veljka Lukića Kurjaka 210, 75000 Tuzla
Period važenja: 24.05.2016. – 23.05.2026.
Kvalif. proizvođač: obrazac 1
Licenca

06-03-269/8/16
„AMITEA-II“ d.o.o. Mostar
Bišće polje bb, 88000 Mostar
Period važenja: 24.05.2015. - 23.04.2021. 
Kvalif. proizvođač: obrazac 1 obrazac 2
Licenca

06-03-448/57/16
„ĆANDRO“, vl. Branka Ćurić
Gmići bb, 88440 Prozor-Rama
Period važenja: 24.05.2016. – 23.05.2028.
Kvalif. proizvođač: obrazac 1
Licenca

„ORKAN 1“ Živinice, vl. Arslanović Ramiz
Sprečka C4, 75270 Živinice
Kval. proizvođač: obrazac 1
Licenca
Period važenja: 06.05.2016. - 05.05.2028.

06-03-228/6/16 
„GSL AUTO CENTAR“ d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje
Vrški put bb, 70 240 Gornji Vakuf-Uskoplje
Kvalif. proizvođač: obrazac 1
Licenca
Period važenja: 28.04.2016. - 27.04.2026. 

06-03-/1041/39/15
„ENERGY“ d.o.o. iz Kaknja
Ulica 311. lahke brigade bb 72240 Kakanj
Kvalif. proizvođač: obrazac 1
Licenca
Period važenja: 28.04.2016. - 27.04.2021. 

06-03-1083/43/15
Proizvodnja električne energije „SM“, vl. Brka Semira
Kotlanice bb, 74260 Tešanj
Kvalif. proizvođač: obrazac 1
Licenca
15.04.2016. – 14.04.2026. 

Broj 06-03-1019/34/15
"PRAHA" d.o.o. Žepče
Ozimica bb, Ozimica, 72230 Žepče
Kvalif. proizvođač: Obrazac
Licenca
Period važenja: 15.03.2016 - 14.03.2021. 

06-03-1066/41/15
"ŠAKOTA" d.o.o. iz Čitluka
Gospodarska zona - Cerno - Bandurice ulaz 3, 88266 Međugorje, Čitluk
Kvalif. proizvođač: Obrazac
Licenca
Period važenja: 15.03.2016. - 04.03.2028.

06-03-196/4/16
OD "VRTOVI HEĆO" vl. Zaim Hećo
Drozgometva bb, 71240 Hadžići
Kvalif. proizvođač: Obrazac
Licenca
Period važenja: 15.03.2016. - 14.03.2026.

Broj 06-03-1032/35/15
„ECCO-CRIMA“  d.o.o. Prozor
Lug bb, 88440 Prozor-Rama
Kvalif. proizvođač: obrazac 1
Licenca
Period važenja: 25.02.2016. – 24.02.2026.

06-03-1063/40/15
MHE Zagradačka d.o.o. Prozor-Rama
Dive Grabovčeve bb, 88440 Prozor-Rama
Kvalif. proizvođač: obrazac 1
Licenca
Period važenja: 25.02.2016. – 24.02.2026.

06-03-1034/37/15
Proizvodnja električne energije „ELCOM“ Đurđevik vl. Jagodić Izet
Nevrenča br. 83, 75272 Đurđevik - Živinice
Kvalif. proizvođač: obrazac 1
Licenca
Period važenja 18.02.2016.  – 17.02.2028. 

Broj 06-03-660/21/15
„ESKIMO S 2“ Travnik d.o.o.
Mehurić b.b., 72270 Travnik
Kvalif. proizvođač: obrazac 1 / obrazac 2 / obrazac 3 / obrazac 4 
Licenca
Period važenja: 18.02.2016. – 17.02.2026. 

06-03-963/33/15
„MAC ECO OIL“ d.o.o. Sarajevo
Ulica Ploča broj 15, 71000 Sarajevo
Kvalifikovani proizvođač: obrazac 1
Licenca
Period važenja: 29.01.2016. – 28.01.2021.

06-03-876/31/15
„ELPRO“ vl. Ž.Puđa
Suhača bb, 88101 Livno
Kvalifikovani proizvođač: obrazac 1
Licenca
Period važenja: 29.01.2016. – 28.01.2028. 

06-03-98/2/08
„ELGRAD“ d.o.o. Jajce
Vinac 69, 70202 Vinac – Jajce
Kvalifikovani proizvođač: obrazac 1 / obrazac 2 / obrazac 3 / obrazac 4
Licenca
21.07.2014 – 06.04.2018.

06-03-754/25/15 
„GOLD ENERGY“  d.o.o. Gradačac
Donje Ledenice bb, 76250 Gradačac
Kvalifikovani proizvođač: obrazac 1
Licenca
Period važenja: 29.01.2016. – 28.01.2021. 

06-03-786/27/15
OD„SE SOLAR 1-2“ vl. Mirsad Hrbat
Garovci bb, 71240 Hadžići
Kvalifikovani proizvođač: obrazac 1
Licenca
Period važenja: 29.01.2016. – 28.01.2021.

06-03-395/4/15
„COMEX“ d.o.o. Tešanj
Ul. Meše Selimovića br. 25, 74260 Tešanj
Kvalifikovani proizvođač: obrazac 1
Licenca
Period važenja: 29.01.2016. – 28.01.2021.

06-03-841/29/15
„ENERGETIC – ELECTRONIC“ d.o.o. Čitluk
Međugorje, Bijakovići bb, 88260 Čitluk
Kvalifikovani proizvođač: obrazac 1
Licenca
Period važenja: 18.12.2015. – 17.12.2020.  

06-03-818/28/15
GP TOMING d.o.o. Grude
Drinovci bb, 88344 Drinovci – Grude
Kvalifikovani proizvođač: obrasci (17)
Licenca
Period važenja: do 02.12.2017.

06-03-422/8/15
„MAHIR“ d.o.o. Visoko
Uvorići broj 25, 71300 Visoko
Kvalifikovani proizvođač: obrazac 1
Licenca
Period važenja: 13.11.2015. – 12.11.2025.

06-03-602/19/15
SE „PROSOLAR“, vl. Branimir Pavličević 
Kvalifikovani proizvođač: obrazac 1
Licenca
Ripci bb, 88440 Prozor-Rama
Period važenja: 13.11.2015. – 12.11.2025. 

06-03-446/9/15
DOO „ŠNELKOM“
Osik br. 19A, 71210 Ilidža – Sarajevo
Kvalifikovani proizvođač: obrazac 1
Licenca
Period važenja: 13.11.2015. – 12.11.2025.

06-03-610/20/15
„ANNY COMMERCE“ d.o.o. Prozor-Rama
Ulica kralja Tomislava bb, 88440 Prozor-Rama
Kvalifikovani proizvođač: obrazac 1
Licenca
Period važenja: 24.11.2015. – 23.11.2025. 

Broj 06-03-531/13/15
„ŠOKČEVIĆ“ d.o.o. Orašje
JUG III bb, 76270 Orašje
Kvalifikovani proizvođač: obrazac 1
Licenca
Period važenja: 15.10.2015. – 14.10.2020. 

Broj 06-03-532/14/15
IGI SOLAR d.o.o. Čitluk
Gospodarska zona, Blizanci bb, 88260 Čiltuk
Kvalifikovani proizvođač: obrazac 1
Licenca
Period važenja: 15.10.2015. – 14.10.2020

06-03-568/16/15
Samostalna obrtnička radnja „SOL-VES“ vl. Veselko Penava
Batin bb, 88240 Posušje
Kvalifikovani proizvođač: obrazac 1
Licenca
Period važenja: 18.09.2015. - 17.09.2027.

Obrt „POLJOTRG“ vl. Bektaš Dženeta
Uvorići bb, 71300 Visoko
Kvalifikovani proizvođač: obrazac 1
Licenca
Period važenja: 31.08.2015. – 30.08.2025

06-03-555/15/15
ENERGOSOL d.o.o. Stolac
Aladinići bb, 88360 Stolac
Kvalifikovani proizvođač: obrazac 1
Licenca
Period važenja: 23.07.2015. – 22.07.2020.

Broj: 06-03-1002/36/14
„GRAND 99“  d.o.o. Travnik
Aleja Konzula bb, 72270 Travnik
Kvalifikovani proizvođač: obrazac 1
Licenca
Period važenja: 23.06.2015. - 22.06.2020

Broj 06-03-69/1/15
„VRBAS-ENERGIJA“ d.o.o. Donji Vakuf
Torlakovac bb, 70220 Donji Vakuf
Kvalifikovani proizvođač: obrazac 1
Licenca
Period važenja: do 24.09.2024.  

Broj: 06-03-241/3/15
„OPES“ d.o.o. Sarajevo
Kotromanića br. 48, 71000 Sarajevo
Kvalifikovani proizvođač: obrazac 1
Licenca
Period važenja dozvole: 11.06.2015. – 10.06.2020.  

Broj: 06-03-240/2/15
Naziv: Obrt Mini solarna elektrana „SE VEDO 1“ vl. Kantradžić Elvedin
Karaula bb, 71380 Ilijaš
Kvalifikovani proizvođač: obrazac 1
Dozvola
Period važenja: 07.05.2015.- 06.05.2025.

Broj: 06-03-880/30/14
Naziv: „BEA“ d.o.o. Mekiš – bb Tešanj
Adresa: Mekiš bb. 74260 Tešanj
Kvalifikovani proizvođač: obrazac 1
Licenca
Period važenja: 14.04.2015. – 13.04.2025.

06-03-863/28/14
„NINO-HA“ d.o.o. Doboj Jug
Sarajevska 76, 74203 Mravići, Doboj Jug
Kvalifikovani proizvođač: obrazac 1
Licenca
Period važenja: 03.02.2015. – 02.02.2020.

Broj: 06-03-522/15/14
Naziv: „GRID BH“ d.o.o. Sarajevo
Adresa: Juraja Najtharta 1, 71000 Sarajevo
Kvalifikovani proizvođač: obrazac 1
Licenca
Period važenja dozvole za rad: 14.01.2015. – 13.01.2025.

Broj: 06-03-580/22/14
Naziv: „EKO-SAN“ d.o.o. Sarajevo
Adresa: Geteova broj 6, 71000 Sarajevo
Kvalifikovani proizvođač: obrazac 1 | obrazac 2
Licenca
Period važenja dozvole: 08.12.2014. – 07.12.2024.

06-03-562/18/14
„BAHEN-GRADNJA“  d.o.o. Sarajevo
Senada Poturka Senčija broj 131, 71000 Sarajevo
Kvalifikovani proizvođač: obrazac 1
Licenca
Period važenja dozvole: 24.10.2014. – 23.10.2019.

06-03-539/17/14
„ESPRO“ Donji Vakuf
770. slavne brdske brigade bb, 70220
Kvalifikovani proizvođač: obrazac 1
Licenca
Period važenja dozvole: 24.10.2014. – 23.10.2019.

06-03-517/14/14
„EMY“ d.o.o. Zenica
Vojvodića put, 72000 Zenica
Kvalifikovani proizvođač: obrazac 1obrazac 2
Licenca
Period važenja dozvole: 24.10.2014. – 23.10.2019.

06-03-244/6/14
„VESNA-S“ d.o.o. Bugojno
Kožarska 36a, 70230 Bugojno
Licenca
Period važenja dozvole: 01.10.2014. – 30.09.2024.

Broj: 06-03-372/11/14
Naziv: „SOLIS“ d.o.o. Lukavac
Kvalifikovani proizvođač
Adresa: Poljice bb, 75303 Lukavac
Licenca
Period važenja: 22.08.2014. – 21.08.2019.

Broj: 06-03-309/8/14
Naziv: „REMEDIA“ d.o.o. Tuzla
Kvalifikovani proizvođač
Adresa: Slavinovići Ušće C-9, 75000 Tuzla
Licenca
Period važenja: 22.08.2014. – 21.08.2024

Broj: 06-03-181/5/14
Naziv: „BIOTECH“ d.o.o. Busovača
KVALIFIKOVANI PROIZVOĐAČ
Adresa: Kaćuni čep b.b., 72260 Busovača
Dozvola za rad za proizvodnju električne energije
Licenca
Period važenja: 21.07.2014. – 20.07.2024.

06-03-361/10/14
„BRATSTVO“ d.d.- Gornji Vakuf – Uskoplje
Vrški put bb, 70240 Gornji Vakuf-Uskoplje
Licenca
26.06.2014. – 25.06.2019.

Broj: 06-03-86/1/14
Naziv: „SV Energija“ d.o.o. Tešanj
Adresa: Lepenica 207, 74266 Tešanj
Dozvola
Period važenja: 13.05.2014. – 12.05.2024. 

Broj: 06-03-122/2/14
Naziv: „ESCO ECO ENERGIJA“ d.o.o. Livno
Adresa: Stejpana II Kotromanića, bb, 88101 Livno
Dozvola
Period važenja: 13.05.2014. – 12.05.2019.

Broj : 06-03-1560/88/14
Naziv: „IEP energija“ d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje
Vrbaska 42, 70280 Gornji Vakuf-Uskoplje
Dozvola
Period važenja: do 27.06.2021.

Broj: 06-03-1501/86/13
Naziv: „ECO ENERGY“ d.o.o. Gračanica
Adresa: Sarajevska 1, 75320 Gračanica
Dozvola
Period važenja: 26.03.2014. – 25.03.2024

Broj: 06-03-1346/85/13
"HE Energy" d.o.o Stolac
Adresa: Humska bb, 88360
Dozvola
Period važenja: 06.03.2014. - 05.03.2019.

06-03-983/75/13
„Veliko sunce" d.o.o. iz Stoca
Humska bb., 88360 Stolac
Dozvola
Period važenja: 6.12.2013. – 6.12.2018.

06-03-1099/82/13
„GROHS H&G" d.o.o. Sarajevo
Terezije bb, 71 000 Sarajevo
Dozvola
Period važenja: 23.12.2013. – 22.12.2018.

06-03-587/37/13
„AMITEA" d.o.o Mostar
Bišće polje bb, 88 000 Mostar
Dozvola
Period važenja: 6.12.2013. – 6.12.2023.

Broj: 06-03-776/59/13
Naziv. „SICON SAS" d.o.o. Tuzla
Adresa: Čaklovići br. 26, 75000 Tuzla
Dozvola
Perod važenja: 30.09.2013. – 29.09.2023.

Broj: 06-03-608/46/13
Naziv: ENERGY TRADE d.o.o. Usora
Adresa: Žabljak bb, 74230 Usora
Dozvola
Period važenja: 30.09.2013. – 29.09.2018.

Broj 06-03-529/33/13
SOLIK d.o.o. Prozor-Rama
Adresa: Splitska bb, 88440 Prozor
Dozvola
Period važenja: 27.08.2013. – 26.08.2018.

Broj: 06-03-364/26/13
„G.M.C. BiH" d.o.o. Orašje
XIV. ulica br. 7, 76270 Orašje
Dozvola
Period važenja: 23.07.2013. – 22.07.2018.

06-03-234/16/13
„IN SOLAR“ d.o.o Čapljina
Trebižat bb, 88300 Čapljina
Dozvola za proizvodnju električne energije
Period važenja: 18.06.2013. – 17.06.2018.

Broj 06-03-223/13/13
Naziv: SolarMax d.o.o. Mostar
Adresa: Hrvatskih branitelja 8A, 88 000 Mostar
Dozvola: Dozvola za proizvodnju električne energije
Period važenja: 21.05.2013. – 20.05.2018

Broj: 06-03-1168/70/12
Naziv: JP "VIK" d.o.o. Zenica
Adresa: Bistua Nuova 17, 72000 Zenica
Dozvola: Dozvola za proizvodnju električne energije
Period važenja: 25.02.2013. – 24.02.2018.

Broj: 06-03-1367/85/12
Naziv: "SUBAŠIĆ" d.o.o. Tešanj
Adresa: Potočani bb, 74264 Jelah, Tešanj
Dozvola: Dozvola za proizvodnju električne energije
Period važenja: 26.03.2013. – 25.03.2023.

Broj 06-03/6/1/13
Naziv: MK GROUP d.o.o. iz Stoca
Adresa: Humska bb, 88360 Stolac
Dozvola: Dozvola za proizvodnju električne energije
Period važenja: 10.04.2013. – 9.04.2018.

Broj 06-03-1297/73/12
Naziv: HIDROELEKTRANA BUK d.o.o. Široki Brijeg
Adresa: Knešpolje bb, Knešpolje, 88220 Široki brijeg
Kval. proizvođač: obrazac 1
Dozvola: dozvola za proizvodnju električne energije
Period važenja: do 31.05.2023.

Broj: 06-03-1122/65/12
Naziv: "KARA-DRVO" d.o.o Fojnica
Adresa: Ostružnica bb, 71270 Fojnica
Dozvola: Dozvola za proizvodnju električne energije
Period važenja: 10.04.2013. – 09.04.2023.

Broj: 06-03-1177/71/12
Naziv: "Elektro test" d.o.o. Sarajevo
Adresa: Gornja Jošanica I do br. 6, 71320 Vogošća
Dozvola: Dozvola za proizvodnju električne energije
Period važenja: 25.02.2013. – 24.02.2023.

Broj: 06-03-1351/82/12
Naziv: "NSSN" d.o.o. Mostar
Adresa: Ilićka br. 793, 88 000 Mostar
Dozvola: Dozvola za proizvodnju električne energije
Period važenja: 14.03.2013. – 13.03.2023.

06-03-730/31/12
Naziv: Javno poduzeće „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" dioničko društvo Mostar
Adresa: Mile Budaka 106A 88000 Mostar
Dozvola: Proizvodnja električne energije
Period važenja: 01.01.2013. – 31.12.2022

Broj: 06-03-734/32/12
Naziv: Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo
Adresa: Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo
Dozvola: Proizvodnja električne energije
Period važenja: 01.01.2013. – 31.12.2022.

Broj: 06-03-1303/38/11
Naziv: „Inter-Energo" d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje
Adresa: Vrbaska 42, 70240 Gornji Vakuf-Uskoplje
Dozvola: Proizvodnja električne energije (prenos dozvole sa „ROSE-WOOD" D.O.O: G.Vakuf-Uskoplje)
Period važenja: važi do 19.07.2021. 

06-03-829/42/12
„SUŠA COMMERCE“ d.o.o. Visoko
Donja Zimča bb, 71300 Visokо
Dozvola za proizvodnju električne energije
Period važenja: 31.10.2012. – 30.10.2017. 

06-03-326/8/12
Naziv: “MHE-V-I” d.o.o. Vitez
Adresa: Poslovni centar 96/2, 72250 Vitez
Dozvola: Dozvola za proizvodnju električne energije
Period važenja. 21.06.2012. – 20.06.2022. 

06-03-40/1/12
“COMPREX” d.o.o. Sarajevo
Brčanska 16, 71 000 Sarajevo
Dozvola: Proizvodnja električne energije
Period važenja: 11.04.2012.-10.04.2022. 

06-03-906/30/11
“ADRIJA-PRODUKT” d.o.o. Zenica 
Ul. Goraždanska bb, 72 000 Zenica  
Dozvola: Proizvodnja električne energije
Period važenja: do 13.08.2017.

06-03-230/6/11
"GLOBAL ISPAT KOKSNA INDUSTRIJA" d.o.o. Lukavac
Željeznička 1, 75300 Lukavac
Dozvola: Proizvodnja električne energije
Period važenja dozvole: 08.09.2011.-07.09.2021.

06-03-1393/17/10
"INTRADE ENERGIJA" d.o.o. Sarajevo
Zmaja od Bosne 44, 71000 Sarajevo
Dozvola: Proizvodnja električne energije
Period važenja dozvole: 21.03.2011. do 20.03.2021.