Nadređena kategorija: Registar dozvola

Licence za Operatore

Broj: 06-03-584/23/14
Naziv: Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (Operator OIEiEK)
Adresa: Adema Buća br. 34, 88000 Mostar
Licenca
Period važenja: 04.09.2014. – 03.09.2016.

06-03-290/9/16 
Operater za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (Operator za OIEiEK)
Ulica Adema Buća 34, 88000 Mostar
Razoblje važenja dozvole: 04.09.2016. - 03.09.2026.
Licenca