Obavještenje o 12. redovnoj sjednici

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju XII redovne sjednice FERK-a u 2015. godini

Na osnovu člana 32. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 66/13), člana 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 24/14) i članova 14. i 17. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne ...

Opširnije...

Opšta rasprava (HEP-Trade d.o.o.)

Na osnovu Odluke broj 06-03-418-07/6/15 donesene na XI redovnoj sjednici održanoj u Mostaru dana 23.06.2015. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je dana 29.04.2015. godine primio od HEP-Trade d.o.o. iz Mostara Zahtjev za obnovu dozvole za snabdijevanje električnom energijom - dozvole II reda, pod brojem 06-03-418/6/15, o čemu je javnost bila obaviještena dana 11.06.2015. godine na internetskoj stranici FERK-a, a dana 12.06.2015. godine u ...

Opširnije...

Obavještenje o Zahtjevu (EURO-POWER d.o.o.)

U skladu sa članom 15. Pravilnika za izdavanje dozvola („Službene novine Federacije BiH“ broj 43/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 04.06.2015. godine pod brojem 06-03-507/10/15 primila od EURO-POWER d.o.o. Tešanj Zahtjev za obnovu dozvole za snabdijevanje električnom energijom - dozvole II reda, uz koji je podnosilac zahtjeva priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 12. stav (1) odnosno članom 22. i članom 26. Pravilnika za izdavanje ...

Opširnije...

Obavještenje o Zahtjevu (ENERGOSOL d.o.o.)

U skladu sa članom 15. Pravilnika za izdavanje dozvola („Službene novine Federacije BiH“ broj 43/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je dana 17.06.2015. godine pod brojem 06-03-555/15/15 primila od ENERGOSOL d.o.o. Stolac Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije u solarnoj fotonaponskoj elektrani „PJEŠIVAC 1“, naselje Pješivac, opština Stolac, instalisane snage 150 kW AC (149,94 kWp DC) i predviđene godišnje ...

Opširnije...

Obavještenje o žalbi broj 04-04-332/15

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12 i 71/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 26.03.2015. godine pod brojem 04-04-332/15 primila žalbu S.Š. iz Z. na Rješenje broj 03-6-401-5501/2015 od 18.03.2015. godine, koje je donijelo Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica. FERK će žalbu rješavati u skladu sa svojim pravilima i propisima.

Više informacija o podnesenoj žalbi zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama FERK-a, u Ul. blajburških žrtava broj 33, Mostar.