Javna rasprava (OIL-AC d.o.o.)

Na osnovu Odluke broj 06-03-1209-06/186/16 donesene na IX redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 24.04.2017. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 28.12.2016. godine primio od OIL-AC d.o.o. Mostar Zahtjev za izdavanje dozvole za rad (licence) za transport naftnih

Opširnije...

Javna rasprava („TURBINA“ d.o.o.)

Na osnovu Odluke broj 06-03-270-04/12/17 donesene na IX redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 24.04.2017. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 20.02.2017. godine primio od „TURBINA“ d.o.o. Jajce Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije,

Opširnije...

Javna rasprava („PLIVA“ d.o.o.)

Na osnovu Odluke broj 06-03-323-04/18/17 donesene na IX redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 24.04.2017. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 06.03.2017. godine primio od „PLIVA“ d.o.o. Jajce Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije, u

Opširnije...

Javna rasprava („PERO“ Zenica d.o.o.)

Na osnovu Odluke broj 06-03-338-05/20/17 donesene na IX redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 24.04.2017. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 09.03.2017. godine primio od „PERO“ Zenica d.o.o. Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije, u

Opširnije...

Javna rasprava („ING-EKO“ d.o.o.)

Na osnovu Odluke broj 06-03-49-07/4/17 donesene na IX redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 24.04.2017. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 12.01.2017. godine primio od „ING-EKO“ d.o.o. Prozor-Rama Zahtjev za obnovu dozvole za rad za proizvodnju električne energije,

Opširnije...