Javne rasprave

Na osnovu Odluke broj 06-03-261-05/16/18 donesene na VII redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 12.04.2018. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI 

FERK je 15.02.2018. godine primio od „PLINOMATIC“ d.o.o. Kiseljak Zahtjev za izdavanje dozvole za rad (licence) za trgovanje LPG-om, pod brojem 06-03-261/16/18, uz koji je podnosilac zahtjeva priložio potrebne dokumente u skladu sa članom 19. odnosno

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK, na osnovu odluke donesene na VII redovnoj sjednici održanoj u Mostaru, 12.04.2018. godine, upućuje

OBAVJEŠTENJE O OPŠTOJ RASPRAVI
o Nacrtu pravilnika o izmjeni i dopunama Pravilnika o metodologiji i načinu obračuna regulatornih naknada za imaoce dozvola           

FERK je 12.04.2018. godine na VII redovnoj sjednici usvojio Nacrt pravilnika o izmjeni i dopunama Pravilnika

Na osnovu Odluke broj 06-03-1046-06/84/17 donesene na VI redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 28.03.2018. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI 

FERK je 19.12.2017. godine primio od „PETROL BH OIL COMPANY“ d.o.o. Sarajevo Zahtjev za izdavanje dozvole za rad (licence) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a, pod brojem 06-03-1046/84/17, uz koji je podnosilac zahtjeva priložio

Na osnovu Odluke broj 06-03-213-05/14/18 donesene na V redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 15.03.2018. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI 

FERK je 07.02.2018. godine primio od ERDAL d.o.o. iz Sarajeva Zahtjev za obnovu dozvole za snabdijevanje električnom energijom – dozvole II reda pod brojem 06-03-213/14/18, uz koji je podnosilac zahtjeva priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 20.

Na osnovu Odluke broj 06-03-1016-07/80/17 donesene na V redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 15.03.2018. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI 

FERK je 08.12.2017. godine primio od MK GROUP d.o.o. iz Stoca Zahtjev za obnovu dozvole za rad za proizvodnju električne energije, u solarnoj fotonaponskoj elektrani „MK HODOVO 1“, naselje Pješivac, opština Stolac, ograničene instalisane snage 150,00 kW AC

Na osnovu Odluke broj 06-03-990-04/77/17 donesene na V redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 15.03.2018. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI 

FERK je 28.11.2017. godine primio od „KALIM“ d.o.o. Tešanj Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije, u solarnoj fotonaponskoj elektrani „KALIM K23-2“, naselje Jelah, opština Tešanj, instalisane snage 20,00 kW AC (20,80 kWp DC)

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Blajburških žrtava br.33
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM] :

5550000013715624;
kod Nova Banka a.d.

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe