Javne rasprave

Na osnovu Odluke broj 06-03-712-06/51/17 donesene na XVII redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 24.10.2017. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 03.08.2017. godine primio od GP TOMING d.o.o. Grude Zahtjev za obnovu dozvole za rad za proizvodnju električne energije, u solarnim fotonaponskim elektranama, „KRENICA 1“ instalisane snage 150,00 kW AC

(148,68 kWp DC) i predviđene godišnje proizvodnje 291,547 MWh, „KRENICA 2“ instalisane snage 150,00 kW AC (148,68 kWp DC) i predviđene godišnje proizvodnje 213,00 MWh i „KRENICA 3“ instalisane snage 150,00 kW AC (148,68 kWp DC) i predviđene godišnje proizvodnje 213,00 MWh, u naselju Drinovci, opština Grude, te „HODOVO 1“ instalisane snage 150,00 kW AC (148,68 kWp DC) i predviđene godišnje proizvodnje 249,637 MWh, „HODOVO 2“ instalisane snage 150,00 kW AC (148,68 kWp DC) i predviđene godišnje proizvodnje 221,00 MWh, „HODOVO 3“ instalisane snage 150,00 kW AC (148,68 kWp DC) i predviđene godišnje proizvodnje 221,00 MWh, „HODOVO 4“ instalisane snage 150,00 kW AC (148,68 kWp DC) i predviđene godišnje proizvodnje 221,00 MWh, „HODOVO 5“ instalisane snage 150,00 kW AC (148,68 kWp DC) i predviđene godišnje proizvodnje 221,00 MWh, „HODOVO 6“ instalisane snage 150,00 kW AC (148,68 kWp DC) i predviđene godišnje proizvodnje 221,00 MWh, „HODOVO 7“ instalisane snage 150,00 kW AC (148,68 kWp DC) i predviđene godišnje proizvodnje 221,00 MWh, „HODOVO 8“ instalisane snage 150,00 kW AC (148,68 kWp DC) i predviđene godišnje proizvodnje 221,00 MWh, „HODOVO 9“ instalisane snage 150,00 kW AC (148,68 kWp DC) i predviđene godišnje proizvodnje 221,00 MWh, „HODOVO 10“ instalisane snage 150,00 kW AC (148,68 kWp DC) i predviđene godišnje proizvodnje 221,00 MWh, „HODOVO 11“ instalisane snage 150,00 kW AC (148,68 kWp DC) i predviđene godišnje proizvodnje 221,00 MWh, „HODOVO 12“ instalisane snage 150,00 kW AC (148,68 kWp DC) i predviđene godišnje proizvodnje 221,00 MWh, „HODOVO 13“ instalisane snage 150,00 kW AC (148,68 kWp DC) i predviđene godišnje proizvodnje 221,00 MWh i „HODOVO 14“ instalisane snage 150,00 kW AC (148,68 kWp DC) i predviđene godišnje proizvodnje 221,00 MWh, u naselju Pješivac, opština Stolac, pod brojem 06-03-712/51/17, uz koji je podnosilac zahtjeva priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 20. i članom 21. Pravilnika za izdavanje dozvola („Službene novine Federacije BiH“ broj 2/17). Postupajući po članu 12. Pravilnika za izdavanje dozvola, FERK je pregledao zahtjev i utvrdio da je potpun, te je u skladu sa članom 16. ovog pravilnika usvojio nacrt dozvole.

Zainteresovana lica imaju mogućnost dostaviti svoje pisane komentare, na Nacrt dozvole za rad za proizvodnju električne energije za GP TOMING d.o.o. Grude, FERK-u od dana objavljivanja ovog obavještenja do 03.11.2017. godine do 12:00 sati, poštom na adresu Blajburških žrtava br. 33, Mostar, kao i na elektronsku adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.. Pisani komentari moraju biti potpisani. Pisani i usmeni komentari će se analizirati i bit će pažljivo razmotreni.

Lica koja imaju direktan interes učestvovati u postupku izdavanja dozvole pod uslovom da im je interes različit od opšteg javnog interesa, mogu podnijeti zahtjev za  sticanje statusa umješača od dana objavljivanja ovog obavještenja do 03.11.2017. godine do 12:00 sati, poštom na adresu Blajburških žrtava br. 33, Mostar, kao i na elektronsku adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.. Ukoliko FERK odobri status umješača, održava se formalna rasprava na kojoj mogu učestvovati zaposlenici FERK-a, podnosilac zahtjeva i umješači, a prisustvo javnosti je dobrodošlo.

Tekst Nacrta dozvole za rad za proizvodnju električne energije možete dobiti svakim radnim danom od 11:00 do 13:00 sati, u sjedištu FERK-a, na protokolu, Blajburških žrtava br. 33 u Mostaru ili na internet stranici FERK-a www.ferk.ba.

NACRTI DOZVOLA

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Blajburških žrtava br.33
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM] :

5550000013715624;
kod Nova Banka a.d.

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe