Javne rasprave

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK, na osnovu odluke donesene na XVIII redovnoj sjednici održanoj u Mostaru, 07.11.2017. godine, upućuje

OBAVJEŠTENJE O OPŠTOJ RASPRAVI o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o tarifnim stavovima za korisnike distributivnog sistema Javnog poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar

FERK je 07.11.2017. godine na XVIII redovnoj sjednici usvojio Nacrt odluke o izmjenama i dopunama

odluke o tarifnim stavovima za korisnike distributivnog sistema Javnog poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar.

Kopiju Nacrta odluke o izmjenama i dopunama odluke o tarifnim stavovima za korisnike distributivnog sistema Javnog poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar, možete dobiti svakim radnim danom od 11:00 do 13:00 sati, u sjedištu FERK-a, na protokolu, Blajburških žrtava br. 33 u Mostaru ili na internet stranici FERK-a, www.ferk.ba.

Zainteresovana pravna i fizička lica mogu podnositi pisane komentare na Nacrt odluke o izmjenama i dopunama odluke o tarifnim stavovima za korisnike distributivnog sistema Javnog poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar u periodu od dana objavljivanja obavještenja do dana isteka roka za podnošenje pisanih komentara. Pisani komentari moraju biti potpisani. Pisani komentari će biti pažljivo analizirani.

Svoje pisane komentare možete dostavljati na adresu FERK-a ili na elektronsku adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. do 16.11.2017. godine do 12:00 sati.

FERK će na svojoj internet stranici objaviti primljene komentare i izvještaj voditelja postupka opšte rasprave.

NACRTI ODLUKA

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Blajburških žrtava br.33
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM] :

5550000013715624;
kod Nova Banka a.d.

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe