Javne rasprave

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK, na osnovu odluke donesene na VII redovnoj sjednici održanoj u Mostaru, 12.04.2018. godine, upućuje

OBAVJEŠTENJE O OPŠTOJ RASPRAVI
o Nacrtu pravilnika o izmjeni i dopunama Pravilnika o metodologiji i načinu obračuna regulatornih naknada za imaoce dozvola           

FERK je 12.04.2018. godine na VII redovnoj sjednici usvojio Nacrt pravilnika o izmjeni i dopunama Pravilnika

o metodologiji i načinu obračuna regulatornih naknada za imaoce dozvola sa Obrazloženjem, te vas pozivamo da učestvujete na opštoj raspravi FERK-a o Nacrtu pravilnika.

 FERK će održati opštu raspravu o Nacrtu pravilnika 20.04.2018. godine u Mostaru, u prostorijama FERK-a, sa početkom u 11:00 sati.

Na opštu raspravu mogu doći sva zainteresovana pravna i fizička lica kojima će se pružiti mogućnost davanja komentara na Nacrt pravilnika. Kopiju Nacrta pravilnika i Obrazloženja uz isti možete dobiti svakim radnim danom od 11:00 do 13:00 sati, u sjedištu FERK-a, na protokolu, Blajburških žrtava br. 33 u Mostaru ili na internet stranici FERK-a, www.ferk.ba.

Zainteresovana pravna i fizička lica mogu podnositi pisane komentare na Nacrt pravilnika u periodu od dana objavljivanja obavještenja do dana isteka roka za podnošenje pisanih komentara. Pisani komentari moraju biti potpisani. Pisani i usmeni komentari bit će pažljivo razmotreni. Svoje pisane komentare možete dostavljati na adresu FERK-a ili na elektronsku adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. do 23.04.2018. godine do 15:00 sati.

FERK će na svojoj internet stranici objaviti primljene komentare i izvještaj voditelja postupka sa održane opšte rasprave.NACRT SA OBRAZLOŽENJEMRegulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Blajburških žrtava br.33
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM] :

5550000013715624;
kod Nova Banka a.d.

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe