Javne rasprave

Na osnovu Odluke broj 06-03-505-03/35/18 donesene na XII redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 26.06.2018. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 07.05.2018. godine primio od ENERGY TRADE d.o.o. Usora Zahtjev za obnovu dozvole za rad za proizvodnju električne energije, u solarnoj fotonaponskoj elektrani „ENERGY 1“, naselje Žabljak, opština Usora, instalisane snage 127,00 kW

AC (150,00 kWp DC) i predviđene godišnje proizvodnje 164,84 MWh, solarnoj fotonaponskoj elektrani „IVEX“, naselje Žabljak, opština Usora, instalisane snage 25,00 kW AC (30,00 kWp DC) i predviđene godišnje proizvodnje 31,977 MWh i solarnoj fotonaponskoj elektrani „IVEX 2“, naselje Žabljak, opština Usora, instalisane  snage 125,00 kW AC (149,76 kWp DC) i predviđene godišnje proizvodnje 164,84 MWh, pod brojem 06-03-505/35/18, uz koji je podnosilac zahtjeva priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 20. i članom 21. Pravilnika za izdavanje dozvola („Službene novine Federacije BiH“ broj 2/17). Postupajući po članu 12. Pravilnika za izdavanje dozvola, FERK je pregledao zahtjev i utvrdio da je potpun, te je u skladu sa članom 16. ovog pravilnika usvojio nacrt dozvole.

Zainteresovana lica imaju mogućnost dostaviti svoje pisane komentare, na Nacrt dozvole za rad za proizvodnju električne energije za ENERGY TRADE d.o.o. Usora, FERK-u od dana objavljivanja ovog obavještenja do 04.07.2018. godine do 10:00 sati,, poštom na adresu Blajburških žrtava br. 33, Mostar, kao i na elektronsku adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.. Pisani komentari moraju biti potpisani. Pisani i usmeni komentari će se analizirati i bit će pažljivo razmotreni.

Lica koja imaju direktan interes učestvovati u postupku izdavanja dozvole pod uslovom da im je interes različit od opšteg javnog interesa, mogu podnijeti zahtjev za sticanje statusa umješača od dana objavljivanja ovog obavještenja do 04.07.2018. godine do 10:00 sati, poštom na adresu Blajburških žrtava br. 33, Mostar, kao i na elektronsku adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.. Ukoliko FERK odobri status umješača, održava se formalna rasprava na kojoj mogu učestvovati zaposlenici FERK-a, podnosilac zahtjeva i umješači, a prisustvo javnosti je dobrodošlo.

Tekst Nacrta dozvole za rad za proizvodnju električne energije možete dobiti svakim radnim danom od 11:00 do 13:00 sati, u sjedištu FERK-a, na protokolu, Blajburških žrtava br. 33 u Mostaru ili na internet stranici FERK-a www.ferk.ba.

 

NACRTI DOZVOLA

 

 

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1401011020000817  
kod Sberbank BH d.d. Sarajevo

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe