Javne rasprave

Na osnovu Odluke broj 06-03-834-  /63/18 donesene na XVIII redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 24.10.2018. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 24.09.2018. godine pod brojem 06-03-834/63/18 primio od ICT d.o.o. iz Širokog Brijega Zahtjev za izmjenu i dopunu dozvole za rad u postupku izmijene i dopune Dozvole za snabdijevanje električnom energijom – dozvole II reda broj 06-03-631/25/14 od 04.10.2017.

godine imaoca dozvole PROENERGY d.o.o. iz Mostara zbog promjene naziva i sjedišta društva, uz koji je podnosilac zahtjeva priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 20. odnosno članom 24. Pravilnika za izdavanje dozvola („Službene novine Federacije BiH“ broj 2/17). Postupajući po članu 12. Pravilnika za izdavanje dozvola, FERK je pregledao zahtjev i utvrdio da je potpun, te je u skladu sa članom 16. ovog pravilnika usvojio nacrt dozvole.

Zainteresovana lica imaju mogućnost dostaviti svoje pisane komentare, na Nacrt dozvole za snabdijevanje električnom energijom – dozvole II reda, FERK-u od dana objavljivanja ovog obavještenja do 01.11.2018. godine do 12:00 sati, poštom na adresu Blajburških žrtava br. 33, Mostar, kao i na elektronsku adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.. Pisani komentari moraju biti potpisani. Pisani i usmeni komentari će biti pažljivo analizirani.

Lica koja imaju direktan interes da učestvuju u postupku izdavanja dozvole pod uslovom da im je interes različit od opšteg javnog interesa, mogu podnijeti zahtjev za  sticanje statusa umješača od dana objavljivanja ovog obavještenja do 01.11.2018. godine do 12:00 sati, poštom na adresu Blajburških žrtava br. 33, Mostar, kao i na elektronsku adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.. Ukoliko FERK odobri status umješača, održava se formalna rasprava na kojoj mogu učestvovati zaposlenici FERK-a, podnosilac i umješači, a prisustvo javnosti je dobrodošlo.

Tekst Nacrta dozvole za snabdijevanje električnom energijom – dozvole II reda možete dobiti svakim radnim danom od 11:00 do 13:00 sati, u sjedištu FERK-a, na protokolu, Blajburških žrtava br. 33 u Mostaru ili na internet stranici FERK-a www.ferk.ba.


NACRTI DOZVOLA

 

 

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Blajburških žrtava br.33
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM] :

5550000013715624;
kod Nova Banka a.d.

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe