Javne rasprave

Na osnovu Odluke broj 06-03-819-10/62/18 donesene na XX redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 27.11.2018. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 13.09.2018. godine pod brojem 06-03-819/62/18 primio od GP TOMING d.o.o. Grude Zahtjev za izmjenu i dopunu dozvole za rad u postupku izmjene i dopune Dozvole za rad za proizvodnju električne energije broj 06-03-712/51/17 od 07.11.2017. godine

zbog promjene tehničkih karakteristika postojećih proizvodnih objekata, solarna fotonaponska elektrana „KRENICA 1“ instalisane snage 150,00 kW AC (185,73 kWp DC) i predviđene godišnje proizvodnje 291,62 MWh, solarna fotonaponska elektrana „KRENICA 2“ instalisane snage 150,00 kW AC (207,18 kWp DC) i predviđene godišnje proizvodnje 291,62 MWh i solarna fotonaponska elektrana „KRENICA 3“ instalisane snage 150,00 kW AC (207,18 kWp DC) i predviđene godišnje proizvodnje 291,62 MWh (naselje Drinovci, opština Grude), solarna fotonaponska elektrana „HODOVO 1“ instalisane snage 150,00 kW AC (185,73 kWp DC) i predviđene godišnje proizvodnje 291,62 MWh, solarna fotonaponska elektrana „HODOVO 2“ instalisane snage 150,00 kW AC (207,18 kWp DC) i predviđene godišnje proizvodnje 291,62 MWh, solarna fotonaponska elektrana „HODOVO 3“ instalisane snage 150,00 kW AC (202,86 kWp DC) i predviđene godišnje proizvodnje 291,62 MWh, solarna fotonaponska elektrana „HODOVO 4“ instalisane snage 150,00 kW AC (202,86 kWp DC) i predviđene godišnje proizvodnje 291,62 MWh, solarna fotonaponska elektrana „HODOVO 5“ instalisane snage 150,00 kW AC (211,50 kWp DC) i predviđene godišnje proizvodnje 291,62 MWh, solarna fotonaponska elektrana „HODOVO 6“ instalisane snage 150,00 kW AC (211,50 kWp DC) i predviđene godišnje proizvodnje 291,62 MWh, solarna fotonaponska elektrana „HODOVO 7“ instalisane snage 150,00 kW AC (207,18 kWp DC) i predviđene godišnje proizvodnje 291,62 MWh, solarna fotonaponska elektrana „HODOVO 8“ instalisane snage 150,00 kW AC (207,18 kWp DC) i predviđene godišnje proizvodnje 291,62 MWh, solarna fotonaponska elektrana „HODOVO 9“ instalisane snage 150,00 kW AC (211,50 kWp DC) i predviđene godišnje proizvodnje 291,62 MWh, solarna fotonaponska elektrana „HODOVO 10“ instalisane snage 150,00 kW AC (211,50 kWp DC) i predviđene godišnje proizvodnje 291,62 MWh, solarna fotonaponska elektrana „HODOVO 11“ instalisane snage 150,00 kW AC (202,86 kWp DC) i predviđene godišnje proizvodnje 291,62 MWh, solarna fotonaponska elektrana „HODOVO 12“ instalisane snage 150,00 kW AC (202,86 kWp DC) i predviđene godišnje proizvodnje 291,62 MWh, solarna fotonaponska elektrana „HODOVO 13“ instalisane snage 150,00 kW AC (207,18 kWp DC) i predviđene godišnje proizvodnje 291,62 MWh i solarna fotonaponska elektrana „HODOVO 14“ instalisane snage 150,00 kW AC (207,18 kWp DC) i predviđene godišnje proizvodnje 291,62 MWh (naselje Pješivac, opština Stolac), uz koji je podnosilac zahtjeva priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 20. i članom 21. Pravilnika za izdavanje dozvola („Službene novine Federacije BiH“ broj 2/17). Postupajući po članu 12. Pravilnika za izdavanje dozvola, FERK je pregledao zahtjev i utvrdio da je potpun, te je u skladu sa članom 16. ovog pravilnika usvojio nacrt dozvole.

Zainteresovana lica imaju mogućnost dostaviti svoje pisane komentare, na Nacrt dozvole za rad za proizvodnju električne energije, FERK-u od dana objavljivanja ovog obavještenja do 05.12.2018. godine do 10:00 sati, poštom na adresu Blajburških žrtava br. 33, Mostar, kao i na elektronsku adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.. Pisani komentari moraju biti potpisani. Pisani i usmeni komentari će biti pažljivo analizirani.

Lica koja imaju direktan interes učestvovati u postupku izdavanja dozvole pod uslovom da im je interes različit od opšteg javnog interesa, mogu podnijeti zahtjev za sticanje statusa umješača od dana objavljivanja ovog obavještenja do 05.12.2018. godine do 10:00 sati, poštom na adresu Blajburških žrtava br. 33, Mostar, kao i na elektronsku adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.. Ukoliko FERK odobri status umješača, održava se formalna rasprava na kojoj mogu učestvovati zaposlenici FERK-a, podnosilac zahtjeva i umješači, a prisustvo javnosti je dobrodošlo.

Tekst Nacrta dozvole za rad za proizvodnju električne energije možete dobiti svakim radnim danom od 11:00 do 13:00 sati, u sjedištu FERK-a, na protokolu, Blajburških žrtava br. 33 u Mostaru ili na internet stranici FERK-a www.ferk.ba.

 

NACRTI DOZVOLA

 

 

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1401011020000817  
kod Sberbank BH d.d. Sarajevo

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe