Javne rasprave

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK, na osnovu odluke donesene na I redovnoj sjednici održanoj u Mostaru, 21.01.2019. godine, upućuje

OBAVJEŠTENJE O OPŠTOJ RASPRAVI o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Opštih uslova za isporuku električne energije

FERK je 21.01.2019. godine na I redovnoj sjednici FERK-a usvojio Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Opštih uslova za isporuku električne energije sa Obrazloženjem, te vas pozivamo da učestvujete na opštoj raspravi FERK-a o nacrtu.

FERK će održati opštu raspravu o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Opštih uslova za isporuku električne energije 12.02.2019. godine u Mostaru, u prostorijama FERK-a, sa početkom u 11:00 sati. Na opštu raspravu mogu doći sva zainteresovana pravna i fizička lica, kojima će se pružiti mogućnost davanja komentara na nacrt. Kopiju nacrta i Obrazloženja uz isti možete dobiti svakim radnim danom od 11:00 do 13:00 sati, u sjedištu FERK-a, na protokolu, Kneza Domagoja 12 A u Mostaru ili na internet stranici FERK-a, www.ferk.ba.

Zainteresovana pravna i fizička lica mogu podnositi pisane komentare na nacrt u periodu od dana objavljivanja obavještenja do dana isteka roka za podnošenje pisanih komentara. Pisani komentari moraju biti potpisani. Pisani i usmeni komentari bit će pažljivo razmotreni. Svoje pisane komentare možete dostavljati na adresu FERK-a ili na elektronsku adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. do 15.02.2019. godine do 12:00 sati.

FERK će na svojoj internet stranici objaviti primljene komentare i izvještaj voditelja postupka sa održane opšte rasprave.


NACRT I DOKUMENTI

 

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1401011020000817  
kod Sberbank BH d.d. Sarajevo

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe