Početna

Na osnovu Odluke broj 01-02-1044-01/13 donesene na XV redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 04.09.2013. godine, Regulatorna komisija za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK upućuje sljedeće

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST

Dana 28.08.2013. godine u „Službenim novinama Federacije BiH" broj 66/13 objavljen je novi Zakon o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine koji stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 05.09.2013. godine, od kada na teritoriji Federacije BiH prestaje primjena Zakona o električnoj energiji („Službene novine Federacije BiH" broj 41/02 i 38/05).

U cilju pravilnog i blagovremenog obavještavanja kako kupaca i imaoca dozvola za rad-licenci, odnosno prethodnih dozvola za izgradnju elektroprivrednih objekata, tako i budućih podnosioca zahtjeva kojima se pokreću postupci pred FERK-om obavještavamo javnost da od dana stupanja na snagu Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH" broj 66/13), odnosno od 05.09.2013. godine, u skladu sa...

...odrednicama istog:

- Regulatorna komisija za električnu energiju osnovana Zakonom o električnoj energiji („Službene novine Federacije BiH" broj 41/02, 24/05, 38/05, 61/09 i 83/11) nastavlja sa radom prema odredbama Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH" broj 66/13);

- Regulatorna komisija za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK u skladu sa Zakonom o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH" broj 66/13) mijenja ime u Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine;

- Nadležnosti i obaveze Regulatorne komisije su izmjenjene i dopunjene, te pored ostalog nije u nadležnosti Regulatorne komisija izdavanje prethodne dozvole za izgradnju proizvodnih elektroenergetskih objekata;

- Regulatorna komisija je dužna uskladiti svoj rad i akta sa odredbama ovog zakona u rokovima propisanim zakonom, a do donošenja podzakonskih propisa na osnovu ovog zakona primjenjuju se važeći podzakonski propisi.

O daljim aktivnostima vezanim za rad FERK-a u skladu sa Zakonom o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH" broj 66/13) javnost će biti blagovremeno obavještavana.

 

 

Ponderirana cijena električne energije:

 

Važeći tarifni stavovi:

  • product 1
    Važeći tarifni stavovi JP EP BiH d.d. Sarajevo
  • Tarifni stavovi za Javno Podizeće "Elektroprivreda hrvatske Zajednice Herceg-Bosne" d.d. Mostar
    Važeći tarifni stavovi za JP "EP HZ HB" d.d. Mostar

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1401011020000817  
kod Sberbank BH d.d. Sarajevo

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe