Obavještenja za javnost

Zaposleni Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK na kolektivnom su godišnjem odmoru u periodu od 23.07. do 10.8. 2018. godine. Tokom trajanja kolektivnog godišnjeg odmora kancelarija protokola FERK-a će raditi bez prekida, a broj telefona na koji možete kontaktirati dežurnog zaposlenika u navedenom periodu je 036/44 99 00.

Na osnovu Odluke broj 08-08-83-06/18 od 17.07.2018. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK objavljuje

J A V N I   P O Z I V 

Pozivaju se pravna i fizička lica koja su vlasnici poslovnih prostora da dostave FERK-u ponude za zakup poslovnog prostora i njegovu cijenu po m², ukoliko su zainteresovani za davanje u zakup, u trajanju od jedne godine dana.

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK na današnjoj redovitoj sjednici izdala je Dozvolu za rad za proizvodnju električne energije gospodarskom društvu „PI-PI“ d.o.o. Visoko, i to za proizvodni objekt solarna fotonaponska elektrana

Na osnovu Odluke o odobravanju zahtjeva Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK-a za izgradnju poslovnog prostora u Mostaru PF broj 01,02-05-1876/15 od 17.12.2015. godine, koju je donio Parlament Federacije Bosne

Na temelju Odluke broj 08-08-55-03/18 donesene na 09/18 internom sastanku održanoj u Mostaru dana 14.05.2018. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK, objavljuje

JAVNU LICITACIJU
za prodaju motornog vozila prikupljanjem pismenih ponuda

Predmet prodaje:

Predmet javne licitacije je prodaja motornog vozila marke Škoda, model Octavia, reg.oznaka

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK je na današnjoj redovnoj sjednici dala saglasnost na prijedlog cijene usluge javnog snabdjevača za pružanje univerzalne usluge JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo.

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Blajburških žrtava br.33
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM] :

5550000013715624;
kod Nova Banka a.d.

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe