Obavještenja za javnost

Na osnovu Odluke broj 01-07-847-01/17 donesene na XVIII redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 07.11.2017. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK upućuje sljedeće

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST

Od 01.01.2015. godine, svi kupci električne energije imaju pravo slobodno izabrati snabdjevača električnom energijom na tržištu, dok kupci iz kategorije domaćinstva, mala preduzeća i komercijalni kupci u slučaju da na tržištu električne energije ne odaberu

snabdjevača imaju pravo na univerzalnu uslugu snabdijevanja električnom energijom preko javnog snabdjevača. Odlukom o utvrđivanju pružaoca javne/univerzalne usluge i rezervnog snabdjevača („Službene novine Federacije BiH“ broj 84/14) ovaj status je dodijeljen nosiocima važećih dozvola za snabdijevanje električnom energijom - dozvola I reda JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar i JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, svakom na području svog djelovanja.

S obzirom da FERK u skladu sa odredbama Pravilnika o snabdijevanju kvalifikovanih kupaca i postupku promjene snabdjevača („Službene novine Federacije BiH“ broj 89/14), kojim je propisana i Metodologija za utvrđivanje cijena usluge javnog snabdjevača za pružanje univerzalne usluge u Federaciji BiH, daje saglasnost na cijene usluge javnog snabdjevača koje javni snabdjevač predlaže ili iste utvrđuje ukoliko javni snabdjevač nije predložio cijene isporuke električne energije u okviru univerzalne usluge u skladu sa navedenom metodologijom, obavještavamo vas da je 11.10.2017. godine JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar dostavilo prijedlog cijene usluge javnog snabdjevača za pružanje univerzalne usluge JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar FERK-u na saglasnost.

Predložene cijene se odnose na cijene usluga koje JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar pruža kao javni snabdjevač i koje će se, u slučaju davanja saglasnosti FERK-a na iste, primjenjivati od 01.01.2018. godine. Dostavljeni prijedlog možete pogledati ovdje.

FERK će u skladu sa propisanim pravilima pažljivo analizirati dostavljeni prijedlog da bi utvrdio da li su predložene cijene u skladu sa Metodologijom za utvrđivanje cijena usluge javnog snabdjevača za pružanje univerzalne usluge u Federaciji BiH i da li su se stekli uslovi za davanje saglasnosti FERK-a na iste. O daljim aktivnostima FERK-a javnost će biti blagovremeno obaviještena. 

PRIJEDLOG CIJENE

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Blajburških žrtava br.33
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM] :

5550000013715624;
kod Nova Banka a.d.

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe