Obavještenja za javnost

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK je na današnjoj redovnoj sjednici dala saglasnost na prijedlog cijene usluge javnog snabdjevača za pružanje univerzalne usluge JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo.

Cijene električne energije za kategoriju domaćinstva ostaju iste, odnosno neće se mijenjati u odnosu na važeće. U kategoriji Ostala potrošnja na naponskom nivou 0,4 kV (kilovolt), za kupce I tarifne grupe sa priključnom snagom većom od 23 kW (kilovat) doći će do povećanja ukupne prosječne cijene 3,6%.  

Za kupce sa priključnom snagom manjom od 23 kW, odnosno, za kupce iz II i V tarifne grupe koji posjeduju dvotarifno brojilo predloženo je smanjenje ukupne prosječne cijene za 0,71%, odnosno, 0,56% za kupce koji posjeduju jednotarifno brojilo.

 

kategorije i grupe potrošnje

promjena tarifa (%)

0,4 kV - domaćinstva I TG

0,0000%

0,4 kV - domaćinstva II TG

0,0000%

0,4 kV - domaćinstva - ukupno

0,0000%

0,4 kV - ostala potrošnja I TG

3,5968%

0,4 kV - ostala potrošnja II TG

-0,7128%

0,4 kV - ostala potrošnja III TG

0,0000%

0,4 kV - ostala potrošnja IV TG

0,0000%

0,4 kV - ostala potrošnja V TG

-0,5571%

0,4 kV - ostala potrošnja - ukupno

1,1406%

UKUPNO

0,3152%

Cijene usluge ovog javnog snabdjevača će se primjenjivati od dana 01.04.2018. godine.

U cijenu usluge javnog snabdjevača nije uračunata naknada za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i iznos poreza na dodanu vrijednost koji se evidentiraju na svakom pojedinom računu kupca.

Odluka o davanju saglasnosti JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo na prijedlog cijene usluge javnog snabdjevača za pružanje univerzalne usluge će biti objavljena na internet stranici i oglasnoj tabli FERK-a, te u „Službenim novinama Federacije BiH“.

FERK je na današnjoj sjednici donio Pravilnik o nadgledanju kojim se propisuju opšte odredbe o nadgledanju vezane za postupanje članova Komisije za nadgledanje i postupanje imaoca dozvole, vrste, način i postupak provođenja nadgledanja, uključujući i odredbe vezane za izvještaj o nadgledanju i odlučivanje FERK-a po istom, kao i izvršenje naloženih mjera.

Privrednom društvu EKO REM d.o.o. Sarajevo izdata je Dozvola za rad za proizvodnju električne energije u proizvodnom objektu hidroelektrana „Kosova“, na vodotoku Kosovska rijeka, opština Foča u FBiH, instalisane snage 500 kW i predviđene godišnje proizvodnje 2.125 MWh (megavat sati).

U postupak opšte rasprave upućeni su nacrti dozvola za rad (licenci) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om podnosioca KAKANJ PETROL d.o.o. Kakanj i MERCATOR BH d.o.o. Sarajevo. Tekst nacrta može se dobiti svakim radnim danom od 11:00 do 13:00 sati, u sjedištu FERK-a ili na web stranici FERK-a. Zainteresovanu javnost pozivamo da se detaljnije informiše o predmetnom nacrtu, kao i mogućnostima učestvovanja u postupku preko naše web stranice.

Donesena su i dva zaključka po zahtjevu za izdavanje dozvole za rad (licence) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a podnosioca „Srednjobosanske šume“/„Šume Središnje Bosne“/„Средњабосанскe шумe“ d.o.o. iz Donjeg Vakufa i BFS d.o.o. Sarajevo.

Članovi FERK-a su na koncu redovne sjednice usvojili i Završni obračun FERK-a za 2017. godinu.

 

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Blajburških žrtava br.33
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM] :

5550000013715624;
kod Nova Banka a.d.

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe