Obavještenja za javnost

Zaposleni Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK na kolektivnom su godišnjem odmoru u periodu od 23.07. do 10.8. 2018. godine. Tokom trajanja kolektivnog godišnjeg odmora kancelarija protokola FERK-a će raditi bez prekida, a broj telefona na koji možete kontaktirati dežurnog zaposlenika u navedenom periodu je 036/44 99 00.

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1401011020000817  
kod Sberbank BH d.d. Sarajevo

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe