Obavještenja za javnost

Na osnovu Odluke broj 01-07-859-05/18 donesene na XXI redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 10.12.2018. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK upućuje sljedeću

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST

Od 01.01.2015. godine, svi kupci električne energije imaju pravo slobodno izabrati snabdjevača električnom energijom na tržištu, dok kupci iz kategorije domaćinstva, mala preduzeća i komercijalni kupci u slučaju da na tržištu električne energije ne odaberu

snabdjevača imaju pravo na univerzalnu uslugu snabdijevanja električnom energijom preko javnog snabdjevača. Odlukom o utvrđivanju pružaoca javne/univerzalne usluge i rezervnog snabdjevača („Službene novine Federacije BiH“ broj 84/14) ovaj status je dodijeljen nosiocima važećih dozvola za snabdijevanje električnom energijom - dozvola I reda JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar i JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, svakom na području svog djelovanja.

Obzirom da FERK u skladu sa odredbama Pravilnika o snabdijevanju kvalifikovanih kupaca i postupku promjene snabdjevača („Službene novine Federacije BiH“ broj 89/14), kojim je propisana i Metodologija za utvrđivanje cijena usluge javnog snabdjevača za pružanje univerzalne usluge u Federaciji BiH, daje saglasnost na cijene usluge javnog snabdjevača koje javni snabdjevač predlaže ili iste utvrđuje ukoliko javni snabdjevač nije predložio cijene isporuke električne energije u okviru univerzalne usluge u skladu sa navedenom metodologijom, obavještavamo vas da je 21.11.2018. godine JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo dostavilo prijedlog cijene usluge javnog snabdjevača za pružanje univerzalne usluge JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo FERK-u na saglasnost.

            Predložene cijene se odnose na cijene usluga koje JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo pruža kao javni snabdjevač i koje će se, u slučaju davanja saglasnosti FERK-a na iste, primjenjivati od 01.02.2019. godine. Dostavljeni prijedlog možete pogledati ovdje.

            FERK će u skladu sa propisanim pravilima pažljivo analizirati dostavljeni prijedlog da bi utvrdio da li su predložene cijene u skladu sa Metodologijom za utvrđivanje cijena usluge javnog snabdjevača za pružanje univerzalne usluge u Federaciji BiH i da li su se stekli uslovi za davanje saglasnosti FERK-a na iste. O daljim aktivnostima FERK-a javnost će biti blagovremeno obaviještena. 

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Blajburških žrtava br.33
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM] :

5550000013715624;
kod Nova Banka a.d.

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe