Obavještenja za javnost

Od 17. decembra 2018. godine Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK nalazi na novoj adresi:  

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar 

Brojevi telefona, telefaksa, e-mail adrese i ostali podatci ostaju nepromijenjeni.

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Blajburških žrtava br.33
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM] :

5550000013715624;
kod Nova Banka a.d.

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe