Redovne sjednice

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju XVI redovne sjednice FERK-a u 2017. godini

Na osnovu člana 32. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 66/13 i 94/15), člana 20. Statuta

Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 24/14 i 91/15) i članova 14. i 17. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 29/14 i 31/16) FERK će održati XVI redovnu sjednicu u 2017. godini, u srijedu, 04.10.2017. godine sa početkom u 11:00 sati u sjedištu FERK-a u Mostaru, u Ulici blajburških žrtava 33.

Na XVI redovnoj sjednici FERK-a bit će razmatran sljedeći dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa XV redovne sjednice FERK-a održane 14.09.2017. godine;
  2. Razmatranje i odlučivanje o Nacrtu dozvole za rad za proizvodnju električne energije, o opštoj raspravi i imenovanju voditelja postupka za podnosioca zahtjeva „INTER“ d.o.o. Tešanj;
  3. Razmatranje i rješavanje po žalbi na:
    • Prethodnu elektroenergetsku saglasnost – stručno mišljenje o trasi broj: 49-03-2017/0111-4 od 13.04.2017. godine koju je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar;
    • Rješenje broj: 03-4-221-30789/17 od 23.05.2017. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo;
    • Rješenje broj: 03‐3‐22-6095/2017 od 24.05.2017. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Mostar;
  4. Razmatranje i odlučivanje o izboru predsjednika FERK-a na period od godinu dana.

 

U Mostaru, 22.09.2017. godine                                                       PREDSJEDNIK FERK-a

Broj: 01-01-802/17                                                                                    Mile Srdanović

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Blajburških žrtava br.33
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM] :

5550000013715624;
kod Nova Banka a.d.

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe