Redovne sjednice

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju XVIII redovne sjednice FERK-a u 2017. godini

Na osnovu člana 32. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 66/13 i 94/15), člana 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine

(„Službene novine Federacije BiH“ broj 24/14 i 91/15) i članova 14. i 17. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 29/14 i 31/16) FERK će održati XVIII redovnu sjednicu u 2017. godini, u utorak, 07.11.2017. godine sa početkom u 11:00 sati u sjedištu FERK-a u Mostaru, u Ulici blajburških žrtava 33.

Na XVIII redovnoj sjednici FERK-a bit će razmatran sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa XVII redovne sjednice FERK-a održane 24.10.2017. godine
 2. Razmatranje i odlučivanje o tekstu Obavještenja za javnost o podnesenom prijedlogu cijene usluge javnog snabdjevača za pružanje univerzalne usluge JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar FERK-u na saglasnost
 3. Razmatranje i odlučivanje o tekstu Obavještenja za javnost o podnesenom prijedlogu cijene usluge javnog snabdjevača za pružanje univerzalne usluge JP Elektroprivreda BiH d.d. –Sarajevo FERK-u na saglasnost
 4. Razmatranje i odlučivanje o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o tarifnim stavovima za korisnike distributivnog sistema JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar
 5. Razmatranje i odlučivanje o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o tarifnim stavovima za korisnike distributivnog sistema JP Elektroprivreda BiH d.d. –Sarajevo FERK-u na saglasnost
 6. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnosioca zahtjeva:
  • ENERGY TRADE d.o.o. Usora
  • Fotonaponska elektrana „SOLAR-RAMA“ vl. Slavko Žilić, iz Prozora-Rame
  • GP TOMING d.o.o. Grude
 7. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenjima OIE podnosioca zahtjeva Obrt „MIRNA LUKA“, vl. Željko Kozina, Čapljina
 8. Razmatranje i donošenje Rješenja o privremenom oduzimanju dozvole za rad (licence) za transport naftnih derivata drumskim saobračajem imaocu dozvole E-TANK d.o.o. iz Ilidže.

 

U Mostaru, 30.10.2017. godine                                                       PREDSJEDNIK FERK-a

Broj: 01-01-882/17                                                                                       Jasmin Bešo

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Blajburških žrtava br.33
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM] :

5550000013715624;
kod Nova Banka a.d.

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe