Redovne sjednice

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK na današnjoj redovitoj sjednici dala je suglasnost na prijedlog cijena usluge javnog opskrbljivača za pružanje univerzalne usluge JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar. Cijene za korisnike ove

usluge JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar neće se mijenjati.  

Prijedlog koji je uputilo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo nije dobio suglasnost FERK-a, te je odlučeno kako će i za korisnike univerzalne usluge ovog elektroprivrednog poduzeća cijene ostati iste.

Izmijenjene su i dopunjene odluke o tarifnim stavovima za korisnike distribucijskog sustava za dva elektroprivredna poduzeća, i to uvođenjem novih grupa IV. i V. unutar kategorije ostala potrošnja za JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar i uvođenjem nove grupe V. unutar kategorije ostala potrošnja JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo.

Na sjednici je utvrđeno kako postotak obveznog udjela električne energije proizvedene iz OIE koji su obvezni preuzeti svi opskrbljivači koji opskrbljuju krajnje kupce u Federaciji BiH i kvalificirani kupci koji uvoze električnu energiju za vlastite potrebe za 2018. godinu iznosi 3,35 %.

Sve odluke će biti objavljene na internetskoj stranici i oglasnoj ploči FERK-a, te u Službenim novinama Federacije BiH.

FERK će održati opću raspravu o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Općih uvjeta za isporuku električne energije 12.12.2017. godine u Mostaru, u prostorijama FERK-a, s početkom u 12 sati.

Tekst nacrta ove odluke može se dobiti svakim radnim danom od 11 do 13 sati, u sjedištu FERK-a ili na web stranici FERK-a www.ferk.ba.

U postupak opće rasprave upućeni su Nacrt dozvole za rad (licencije) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om i Nacrt dozvole za rad (licencije) za transport naftnih derivata cestovnim prometom podnositelja zahtjeva LAGER d.o.o. Posušje, te Nacrt dozvole za rad (licencije) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a podnositelja zahtjeva EUROBENZ d.o.o. Grude.

Zainteresiranu javnost pozivamo da se detaljnije informira o predmetnim nacrtima, kao i mogućnostima sudjelovanja u postupku preko naše web stranice.

Doneseno je rješenje po žalbi kupca na zaključak koji je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, te tri zaključka o ispravci Rješenja FERK-a: broj: 06-03-609-03/43/17 od 26.7.2017. godine, broj: 06-03-610-03/44/17 od 26.7.2017. godine i broj: 06-03-615-03/46/17 od 26.7.2017. godine.

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Blajburških žrtava br.33
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM] :

5550000013715624;
kod Nova Banka a.d.

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe