Redovne sjednice

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju XX redovne sjednice FERK-a u 2017. godini

Na osnovu člana 32. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 66/13 i 94/15), člana 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 24/14 i 91/15)

i članova 14. i 17. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 29/14 i 31/16) FERK će održati XX redovnu sjednicu u 2017. godini, u četvrtak, 14.12.2017. godine sa početkom u 12:00 sati u sjedištu FERK-a u Mostaru, u Ulici blajburških žrtava 33.

Na XX redovnoj sjednici FERK-a bit će razmatran sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa XIX redovne sjednice FERK-a održane dana 24.11.2017. godine;
 2. Razmatranje i utvrđivanje prečišćenog teksta Odluke o tarifnim stavovima za korisnike distributivnog sistema JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar;
 3. Razmatranje i utvrđivanje prečišćenog teksta Odluke o tarifnim stavovima za korisnike distributivnog sistema JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo;
 4. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad (licence) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om podnosioca zahtjeva LAGER d.o.o. Posušje;
 5. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad (licence) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem podnosioca zahtjeva
  - LAGER d.o.o. Posušje;
  „DELTA PETROL“ Kakanj d.o.o.
 6. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad (licence) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a podnosioca zahtjeva EUROBENZ d.o.o. Grude;
 7. Razmatranje i odlučivanje o Nacrtu dozvole za rad za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenju OIE, o opštoj raspravi i imenovanju voditelja postupka podnosioca zahtjeva Djelatnost srodna obrtničkoj-Proizvodnja električne energije - „PAPE“;
 8. Razmatranje i rješavanje po žalbi na Rješenje broj: III-2-1323/17 od 21.08.2017. godine koje je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, Distribucija električne energije, Distributivno područje „Centar“ Novi Travnik;
 9. Razmatranje i donošenje Odluke o privremenoj regulatornoj naknadi za 2018. godinu.

 

U Mostaru, 06.12.2017. godine                                                       PREDSJEDNIK FERK-a

Broj: 01-01-1008/17                                                                                     Jasmin Bešo

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Blajburških žrtava br.33
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM] :

5550000013715624;
kod Nova Banka a.d.

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe