Redovne sjednice

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju I redovne sjednice FERK-a u 2018. godini

Na osnovu člana 32. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 66/13 i 94/15), člana 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“

broj 24/14 i 91/15) i članova 14. i 17. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 29/14 i 31/16) FERK će održati I redovnu sjednicu u 2018. godini, u ponedjeljak, 15.01.2018. godine sa početkom u 11:00 sati u sjedištu FERK-a u Mostaru, u Ulici blajburških žrtava 33.

Na I redovnoj sjednici FERK-a biće razmatran sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa XX redovne sjednice FERK-a održane dana 14.12.2017. godine;
 2. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Opštih uslova za isporuku električne energije;
 3. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnosioca zahtjeva O.O. „KALIM-PROFIL“ Tešanj;
 4. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenjima OIE podnosioca zahtjeva Djelatnost srodna obrtničkoj-Proizvodnja električne energije - „PAPE“;
 5. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad (licence) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem, podnosioca zahtjeva „MERKEZ-OIL“ d.o.o. Novi Travnik;
 6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Nacrta dozvole za rad za proizvodnju električne energije, o opštoj raspravi i imenovanju voditelja postupka podnosioca zahtjeva „SUŠA-COMMERCE“ d.o.o. Visoko;
 7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Nacrta dozvole za snabdijevanje električnom energijom – dozvole II. reda, o opštoj raspravi i imenovanju voditelja postupka podnosioca zahtjeva:
  a) Vitol Adriatik d.o.o. iz Sarajeva;
  b) G-Petrol d.o.o. Sarajevo;
 8. Razmatranje i donošenje rješenja po žalbi na:
  a) Rješenje broj: 03‐4‐221-52644/17 od 18.09.2017. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo
  b) Rješenje broj: 03‐4‐221-55436/17 od 29.09.2017. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo.

U Mostaru, 05.01.2018. godine                                                PREDSJEDNIK FERK-a

Broj: 01-01-15/18                                                                                         Jasmin Bešo

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Blajburških žrtava br.33
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM] :

5550000013715624;
kod Nova Banka a.d.

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe