Redovne sjednice

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju II redovne sjednice FERK-a u 2018. godini

Na osnovu člana 32. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 66/13 i 94/15), člana 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije

BiH“ broj 24/14 i 91/15) i članova 14. i 17. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 29/14 i 31/16) FERK će održati II redovnu sjednicu u 2018. godini, u petak, 02.02.2018. godine sa početkom u 11:00 sati u sjedištu FERK-a u Mostaru, u Ulici blajburških žrtava 33.

Na II redovnoj sjednici FERK-a bit će razmatran sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa I redovne sjednice FERK-a održane dana 15.01.2018. godine;
 2. Razmatranje i odlučivanje o Nacrtu Pravilnika o nadgledanju, o opštoj raspravi i imenovanju voditelja postupka;
 3. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnosioca zahtjeva „SUŠA-COMMERCE“ d.o.o. Visoko;
 4. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenjima OIE podnosioca zahtjeva Solarna elektrana „ENERGO SOLAR“, vl. Nikola Marić;
 5. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za snabdijevanje električnom energijom - dozvole II reda, podnosioca zahtjeva:
  • Vitol Adriatik d.o.o. iz Sarajeva;
  • G-Petrol d.o.o. Sarajevo;
 6. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad (licence) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om podnosioca zahtjeva „PROMING“ d.o.o. Bugojno;
 7. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad (licence) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem podnosioca zahtjeva „PROMING“ d.o.o. Bugojno;
 8. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad (licence) za s trgovanje LPG-om podnosioca zahtjeva „PROMING“ d.o.o. Bugojno;
 9. Razmatranje i donošenje Rješenja o oduzimanju Dozvole za rad (licence) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a imaocu dozvole „AHMETSPAHIĆ PETROL“ d.o.o. Sarajevo;
 10. Razmatranje i donošenje Rješenja o oduzimanju Dozvole za rad (licence) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om imaocu dozvole:
  • „AHMETSPAHIĆ PETROL“ d.o.o. Sarajevo;
  • „RPC Superfos Balkan“ d.o.o. iz Gračanice;
 11. Razmatranje i rješavanje po žalbi na:
  • Rješenje broj: 03‐4‐221-52644/17 od 18.09.2017. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo;
  • Rješenje broj: 03‐4‐221-55436/17 od 29.09.2017. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo;
  • Rješenje broj: 03-2-221-32417/2017 od 30.08.2017. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać.

 

 

U Mostaru, 24.01.2018. godine                                                       PREDSJEDNIK FERK-a

Broj: 01-01-91/18                                                                                         Jasmin Bešo

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Blajburških žrtava br.33
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM] :

5550000013715624;
kod Nova Banka a.d.

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe