Redovne sjednice

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju IV redovne sjednice FERK-a u 2018. godini

Na osnovu člana 32. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 66/13 i 94/15), člana 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj

24/14 i 91/15) i članova 14. i 17. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 29/14 i 31/16) FERK će održati IV redovnu sjednicu u 2018. godini, u utorak, 27.02.2018. godine sa početkom u 11:00 sati u sjedištu FERK-a u Mostaru, u Ulici blajburških žrtava 33.

Na IV redovnoj sjednici FERK-a bit će razmatran sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa III redovne sjednice FERK-a održane dana 15.02.2018. godine;
 2. Razmatranje i odlučivanje o Prijedlogu cijene usluge javnog snabdjevača za pružanje univerzalne usluge JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo;
 3. Razmatranje i donošenje Pravilnika o nadgledanju;
 4. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnosioca zahtjeva „EKO REM“ d.o.o. Sarajevo;
 5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Nacrta dozvole za rad (licence) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, o opštoj raspravi i imenovanju voditelja postupka podnosioca zahtjeva: (izvjestilac: N.Alikadić)
  • „KAKANJ PETROL“ d.o.o. Kakanj;
  • „MERCATOR BH“ d.o.o. Sarajevo;
 6. Razmatranje i donošenje Zaključka po zahtjevu za izdavanje dozvole za rad (licence) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a podnosioca zahtjeva „Srednjobosanske šume“/„Šume Središnje Bosne“/„Средњабосанскe шумe“ d.o.o. iz Donjeg Vakufa;
 7. Razmatranje i donošenje Zaključka po zahtjevu za izdavanje dozvole za rad (licence) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a podnosioca zahtjeva „BFS“ d.o.o. Sarajevo;
 8. Razmatranje i rješavanje po žalbi na akt broj: 03-6-20204-11228/17 od 01.06.2017. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica;
 9. Razmatranje i usvajanje Završnog obračuna FERK-a za 2017. godinu.

 

 

U Mostaru, 19.02.2018. godine                                                       PREDSJEDNIK FERK-a

Broj: 01-01-271/18                                                                                       Jasmin Bešo

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Blajburških žrtava br.33
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM] :

5550000013715624;
kod Nova Banka a.d.

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe