Redovne sjednice

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju VII redovne sjednice FERK-a u 2018. godini

Na osnovu člana 32. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 66/13 i 94/15), člana 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 24/14 i 91/15) i

članova 14. i 17. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 29/14 i 31/16) FERK će održati VII redovnu sjednicu u 2018. godini, u četvrtak, 12.04.2018. godine sa početkom u 11:00 sati u sjedištu FERK-a u Mostaru, u Ulici blajburških žrtava 33.

Na VII redovnoj sjednici FERK-a bit će razmatran sljedeći dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa VI redovne sjednice FERK-a održane dana 28.03.2018. godine;
  2. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju nacrta Pravilnika o izmjeni i dopunama Pravilnika o metodologiji i načinu obračuna regulatornih naknada za imaoce dozvola sa Obrazloženjem, Odluke o opštoj raspravi i imenovanju voditelja postupka; (izvjestilac: Z.Brajlović)
  3. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad (licence) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a imaoca dozvole „PETROL BH OIL COMPANY“ d.o.o. Sarajevo; (izvjestilac: N.Alikadić)
  4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Nacrta dozvole za rad (licence) za trgovanje LPG-om, o opštoj raspravi i imenovanju voditelja postupka podnosioca zahtjeva „PLINOMATIC“ d.o.o. Kiseljak. (izvjestilac: N.Alikadić)

U Mostaru, 05.04.2018. godine                                                       PREDSJEDNIK FERK-a

Broj: 01-01-421/18                                                                                       Jasmin Bešo

 

 

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1401011020000817  
kod Sberbank BH d.d. Sarajevo

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe