Redovne sjednice

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju VIII redovne sjednice FERK-a u 2018. godini

Na osnovu člana 32. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 66/13 i 94/15), člana 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj

24/14 i 91/15) i članova 14. i 17. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 29/14 i 31/16) FERK će održati VIII redovnu sjednicu u 2018. godini, u petak, 20.04.2018. godine sa početkom u 12:00 sati u sjedištu FERK-a u Mostaru, u Ulici blajburških žrtava 33.

Na VIII redovnoj sjednici FERK-a bit će razmatran sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa VII redovne sjednice FERK-a održane 12.04.2018. godine;
 2. Razmatranje i odlučivanje o Prijedlogu Mrežnih pravila distribucije operatora distributivnog sistema Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo;
 3. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar na dijagrame opterećenja;
 4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Nacrta dozvole za rad (licence) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a, o opštoj raspravi i imenovanju voditelja postupka podnosioca zahtjeva JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ZD RU „GRAČANICA“ d.o.o. Gornji Vakuf - Uskoplje;
 5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Nacrta dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenjima OIE, o opštoj raspravi i imenovanju voditelja postupka podnosioca zahtjeva: (izvjestilac: E.Hukić)
  • Solarna elektrana „SOLAR-B“, vl. Ante Barišić;
  • Solarna elektarna „K - SOLAR“, vl. Petar Kudić;
 6. Razmatranja i rješavanje po žalbi na:
  • Rješenje broj: 201350/2017 od 21.12.2017. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Tuzla;
  • Rješenje broj 03-6-04-25702/17 od 25.12.2017. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica;
 7. Razmatranje prijedloga Rješenja o preduzimanju mjera nakon obavljenog nadgledanja imaoca dozvole Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK za Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju;

 

U Mostaru, 12.04.2018. godine                                                       PREDSJEDNIK FERK-a

Broj: 01-01-443/18                                                                                       Jasmin Bešo

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1401011020000817  
kod Sberbank BH d.d. Sarajevo

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe