Redovne sjednice

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju XI redovne sjednice FERK-a u 2018. godini

Na osnovu člana 32. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 66/13 i 94/15), člana 20. Statuta

Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 24/14 i 91/15) i članova 14. i 17. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 29/14 i 31/16) FERK će održati XI redovnu sjednicu u 2018. godini, u ponedjeljak, 11.06.2018. godine sa početkom u 12:00 sati u sjedištu FERK-a u Mostaru, u Ulici blajburških žrtava 33.

Na XI redovnoj sjednici FERK-a bit će razmatran sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa X redovne sjednice FERK-a održane 28.05.2018. godine;
 2. Razmatranje i donošenje Pravilnika o dopunama Pravilnika o metodologiji i načinu obračuna regulatornih naknada za imaoce dozvola s Obrazloženjem;
 3. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnosioca zahtjeva:
  • JP „VIK“ d.o.o. Zenica; (obnova)
  • „G.M.C. BiH“ d.o.o. Orašje; (obnova)
  • „ELEKTRO GRUPA“ d.d. Gornji Vakuf-Uskoplje;
  • „EMY“ d.o.o. Zenica; (izmjena i dopuna);
 4. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenjima OIE podnosioca zahtjeva:
  • „SUNČANA LIVADA“, vl. Stipo Leovac, iz Jajca; (solarna fotonaponska elektrana „ZGONE 4“);
  • „SUNČANA LIVADA“, vl. Stipo Leovac, iz Jajca; (solarna fotonaponska elektrana „ZGONE 5“);
 5. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za snabdijevanje električnom energijom – dozvole II reda podnosioca zahtjeva „Interenergo“ d.o.o. Sarajevo; (obnova)
 6. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad (licence) za trgovanje LPG-om podnosioca zahtjeva GTG plin d.o.o. Zenica;
 7. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad (licence) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem podnosioca zahtjeva „EL TARIK OIL BENZINSKE STANICE“ d.o.o. Sarajevo; (izmjena i dopuna)
 8. Razmatranje i donošenje Rješenja o privremenom oduzimanju Dozvole za rad (licence) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om imaocu dozvole Doo „ČAVKUNOVIĆ-BAU“ Bihać;
 9. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Nacrta dozvole za rad za proizvodnju električne energije, o opštoj raspravi i imenovanju voditelja postupka podnosioca zahtjeva „PI-PI“ d.o.o. Visoko;
 10. Razmatranje i rješavanje po žalbi na:
  • Rješenje broj: 03-4-221-812/18 od 05.01.2018. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo;
  • Zaključak broj: 03-6-206-7034/18 od 18.04.2018. godine koji je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica.

 

 

U Mostaru, 01.06.2018. godine                                                       PREDSJEDNIK FERK-a

Broj: 01-01-560/18                                                                                       Jasmin Bešo

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1401011020000817  
kod Sberbank BH d.d. Sarajevo

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe