Redovne sjednice

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju XIV redovne sjednice FERK-a u 2018. godini

Na osnovu člana 32. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 66/13 i 94/15), člana 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 24/14 i 91/15) i

članova 14. i 17. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 29/14 i 31/16) FERK će održati XIV redovnu sjednicu u 2018. godini, u ponedjeljak, 27.08.2018. godine sa početkom u 11:00 sati u sjedištu FERK-a u Mostaru, u Ulici blajburških žrtava 33.

Na XIV redovnoj sjednici FERK-a bit će razmatran sljedeći dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa XIII redovne sjednice FERK-a održane 17.07.2018. godine;
  2. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnosioca zahtjeva:
    • SOLIK d.o.o. Prozor-Rama; (obnova)
    • „GRID BH” d.o.o. Sarajevo; (izmjena i dopuna)
  3. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad za snabdijevanje električnom energijom – dozvole II reda podnosioca zahtjeva ASA Energija d.o.o. Sarajevo. (obnova)

 

U Mostaru, 20.08.2018. godine                                                       PREDSJEDNIK FERK-a

Broj: 01-01-754/18                                                                                       Jasmin Bešo

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Blajburških žrtava br.33
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM] :

5550000013715624;
kod Nova Banka a.d.

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe