Redovne sjednice

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju XV redovne sjednice FERK-a u 2018. godini

Na osnovu člana 32. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 66/13 i 94/15), člana 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 24/14 i 91/15) i članova 14. i 17.

Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 29/14 i 31/16) FERK će održati XV redovnu sjednicu u 2018. godini, u srijedu, 12.09.2018. godine sa početkom u 12:00 sati u sjedištu FERK-a u Mostaru, u Ulici blajburških žrtava 33.

Na XV redovnoj sjednici FERK-a bit će razmatran sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa XIV redovne sjednice FERK-a održane 27.08.2018. godine;
 2. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad (licence) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem podnosioca zahtjeva „HIFA-OIL“ d.o.o. Tešanj; (izmjena i dopuna)
 3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Nacrta dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenjima OIE, o opštoj raspravi i imenovanju voditelja postupka podnosioca zahtjeva:
  • PTP „ŠOLA“ d.o.o. TOMISLAVGRAD;
  • „ELEKTRO-SOLAR“, vlasnik Suljanović Fehim;
 4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Nacrta dozvole za snabdijevanje električnom energijom – dozvole II reda, o opštoj raspravi i imenovanju voditelja postupka podnosioca zahtjeva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo; (obnova)
 5. Razmatranje i donošenje Zaključka po zahtjevu za izdavanje dozvole za rad (licence) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a podnosioca zahtjeva RMU „KAKANJ“ d.o.o. Kakanj;
 6. Razmatranje i donošenje Odluke o odobrenju Plana izgradnje i rekonstrukcije distribucijske mreže za 2018. godinu Javnom poduzeću „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar;
 7. Razmatranje i rješavanje po žalbi na Rješenje broj: 03-4-221/40862/18 od 02.07.2018. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo.

 

 

U Mostaru, 04.09.2018. godine                                                       PREDSJEDNIK FERK-a

Broj: 01-01-778/18                                                                                       Jasmin Bešo

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Blajburških žrtava br.33
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM] :

5550000013715624;
kod Nova Banka a.d.

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe