Redovne sjednice

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju XVI redovne sjednice FERK-a u 2018. godini

Na osnovu člana 32. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 66/13 i 94/15), člana 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“

broj 24/14 i 91/15) i članova 14. i 17. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 29/14 i 31/16) FERK će održati XVI redovnu sjednicu u 2018. godini, u utorak, 25.09.2018. godine sa početkom u 11:00 sati u sjedištu FERK-a u Mostaru, u Ulici blajburških žrtava 33.

Na XVI redovnoj sjednici FERK-a bit će razmatran sljedeći dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa XV redovne sjednice FERK-a održane 12.09.2018. godine;
  2. Razmatranje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnosioca zahtjeva „ELEKTRO-SOLAR“, vlasnik Suljanović Fehim;
  3. Razmatranje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenjima OIE podnosioca zahtjeva PTP „ŠOLA“ d.o.o. TOMISLAVGRAD;
  4. Razmatranje Rješenja po prijedlogu Dozvole za snabdijevanje električnom energijom – dozvole II reda podnosioca zahtjeva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (obnova);
  5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Nacrta dozvole za rad (licence) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem, o opštoj raspravi i imenovanju voditelja postupka podnosioca zahtjeva ZIBLIN & CO d.o.o. Ljubuški;
  6. Razmatranje i donošenje Zaključka po zahtjevu za izmjenu i dopunu dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnosioca zahtjeva „COMEX“ d.o.o. Tešanj;
  7. Razmatranje i rješavanje po žalbi na Rješenje broj: III-1-G-72/18 od  18.01.2018. godine koje je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, Distribucija električne energije, Distributivno područje Jug, Pogon Grude.

U Mostaru, 17.09.2018. godine                                                       PREDSJEDNIK FERK-a

Broj: 01-01-823/18                                                                                       Jasmin Bešo

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1401011020000817  
kod Sberbank BH d.d. Sarajevo

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe