Redovne sjednice

 Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju XVII redovne sjednice FERK-a u 2018. godini

Na osnovu člana 32. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 66/13 i 94/15), člana 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine

(„Službene novine Federacije BiH“ broj 24/14 i 91/15) i članova 14. i 17. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 29/14 i 31/16) FERK će održati XVII redovnu sjednicu u 2018. godini, u četvrtak, 04.10.2018. godine sa početkom u 11:00 sati u sjedištu FERK-a u Mostaru, u Ulici blajburških žrtava 33.

Na XVI redovnoj sjednici FERK-a bit će razmatran sljedeći dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa XVI redovne sjednice FERK-a održane 25.09.2018. godine;
  2. Razmatranje i donošenja Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnosioca zahtjeva „ASCOM“ d.o.o. Tešanj; (izmjena i dopuna)
  3. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad (licence) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem podnosioca zahtjeva ZIBLIN & CO d.o.o. Ljubuški;
  4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Nacrta dozvole za snabdijevanje električnom energijom – dozvole II reda, o opštoj raspravi i imenovanju voditelja postupka podnosioca zahtjeva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar (obnova);
  5. Razmatranje i donošenje Rješenja po zahtjevu za izdavanje Dozvole za rad (licencije) za trgovanje LPG-om podnosioca zahtjeva GAS PETROL d.o.o. Tešanj;
  6. Razmatranje i donošenje Odluke o odobrenju Plana razvoja i izgradnje distributivne mreže za 2018. godinu JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo;
  7. Razmatranje i odlučivanje o izboru predsjednika FERK-a na period od godinu dana.

 

U Mostaru, 26.09.2018. godine                                                       PREDSJEDNIK FERK-a

Broj: 01-01-844/18                                                                                       Jasmin Bešo

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1401011020000817  
kod Sberbank BH d.d. Sarajevo

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe