Redovne sjednice

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju XVIII redovne sjednice FERK-a u 2018. godini

Na osnovu člana 32. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 66/13 i 94/15), člana 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“

broj 24/14 i 91/15) i članova 14. i 17. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 29/14 i 31/16) FERK će održati XVIII redovnu sjednicu u 2018. godini, u srijedu, 24.10.2018. godine sa početkom u 11 sati u sjedištu FERK-a u Mostaru, u Ulici blajburških žrtava 33.

Na XVIII redovnoj sjednici FERK-a bit će razmatran sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa XVII redovne sjednice FERK-a održane dana 04.10.2018. godine;
 2. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnosioca zahtjeva „GROHS H&G“ d.o.o. Sarajevo; (obnova)
 3. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za snabdijevanje električnom energijom – dozvole II reda podnosioca zahtjeva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar;
 4. Razmatranje i donošenje Rješenja o privremenom oduzimanju dozvole za rad (licence) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem imaocu dozvole E-TANK d.o.o. iz Ilidže;
 5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Nacrta dozvole za snabdijevanje električnom energijom – dozvole II reda, o opštoj raspravi i imenovanju voditelja postupka podnosioca zahtjeva ICT d.o.o. iz Širokog Brijega;
 6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Nacrta dozvole za rad (licence) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a, o opštoj raspravi i imenovanju voditelja postupka podnosioca zahtjeva „TRANSPORT BETON“ d.o.o. Kiseljak;
 7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Nacrta dozvole za rad (licence) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem, o opštoj raspravi i imenovanju voditelja postupka podnosioca zahtjeva BARAĆ - CO o.o. Čitluk;
 8. Razmatranje i rješavanje po žalbi na:
  • Rješenje broj: 03-4-221-18800/18 od 28.03.2018. godine, koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo;
  • Rješenje broj: 03‐6-206-11251/18 od 26.06.2018. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica;
  • Rješenje broj: UPI 03 3-11443/2018 od 14.09.2018. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Mostar.

 

U Mostaru, 16.10.2018. godine                                                       PREDSJEDNICA FERK-a

Broj: 01-01-893/18                                                                                       Sanela Pokrajčić

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Blajburških žrtava br.33
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM] :

5550000013715624;
kod Nova Banka a.d.

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe