Redovne sjednice

 Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju XIX redovne sjednice FERK-a u 2018. godini

Na osnovu člana 32. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 66/13 i 94/15), člana 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“

broj 24/14 i 91/15) i članova 14. i 17. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 29/14 i 31/16) FERK će održati XIX redovnu sjednicu u 2018. godini, u petak, 16.11.2018. godine sa početkom u 11 sati u sjedištu FERK-a u Mostaru, u Ulici blajburških žrtava 33.

Na XIX redovnoj sjednici FERK-a bit će razmatran sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa XVIII redovne sjednice FERK-a održane dana 24.10.2018. godine;
 2. Razmatranje i odlučivanje o Prijedlogu cijene usluge javnog snabdjevača JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar za pružanje univerzalne usluge;
 3. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za snabdijevanje električnom energijom – dozvole II reda podnosioca zahtjeva ICT d.o.o. iz Širokog Brijega; (izmjena i dopuna)
 4. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad (licence) za trgovanje LPG-om podnosioca zahtjeva „SIČAJA“ d.o.o. Gornji Vakuf – Uskoplje;
 5. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad (licence) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a podnosioca zahtjeva „TRANSPORTBETON“ d.o.o. Kiseljak;
 6. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu dozvole za rad (licence) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem podnosioca zahtjeva BARAĆ-CO o.o. Čitluk;
 7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Nacrta dozvole za rad za proizvodnju električne energije, o opštoj raspravi i imenovanju voditelja postupka podnosioca zahtjeva „EBH“ d.o.o. Sarajevo; (obnova)
 8. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Nacrta dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenju OIE, o opštoj raspravi i imenovanju voditelja postupka podnosioca zahtjeva:
  • Fotonaponska elektrana GAMA, vl. Zoran Marić, Mira Marić i Miroslav Galić, iz Mostara;
  • „NSSN“ d.o.o. Mostar; (obnova)
 9. Razmatranje i donošenje Zaključka po Zahtjevu za oduzimanje dozvole za snabdijevanje električnom energijom – dozvole II reda podnosioca zahtjeva AL Trade d.o.o. iz Mostara;
 10. Razmatranje i donošenje Zaključka po Zahtjevu za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenju OIE podnosioca zahtjeva HEET d.o.o. Prozor - Rama;
  • PROSLAP 1;
  • PROSLAP 2;
  • PROSLAP 3;
  • PROSLAP 4;
  • PROSLAP 5;
 11. Razmatranje i donošenje Zaključka u postupku trajnog oduzimanja Dozvole za rad (licence) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem broj 06-03-310/17/17 od 03.07.2017. godine imaocu dozvole E-TANK d.o.o. iz Ilidže;
 12. Razmatranje i rješavanje po žalbi na:
  • Rješenje broj 03-4-221-40519/18 od 19.09.2018. godine, koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo;
  • Elektroenergetsku saglasnost broj: 11-05-2018/0111-4 koju je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, Distribucija električne energije, Distributivno područje Jug, Pogon Mostar, Poslovnica Elektro-Čapljina.

 

 

U Mostaru, 08.11.2018. godine                                                       PREDSJEDNICA FERK-a

Broj: 01-01-953/18                                                                                       Sanela Pokrajčić

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Blajburških žrtava br.33
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM] :

5550000013715624;
kod Nova Banka a.d.

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe