Redovne sjednice

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju XXI redovne sjednice FERK-a u 2018. godini

Na osnovu člana 32. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 66/13 i 94/15), člana 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj

24/14 i 91/15) i članova 14. i 17. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 29/14 i 31/16) FERK će održati XXI redovnu sjednicu u 2018. godini, u ponedjeljak, 10.12.2018. godine sa početkom u 11 sati u sjedištu FERK-a u Mostaru, u Ulici blajburških žrtava 33.

Na XXI redovnoj sjednici FERK-a bit će razmatran sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa XX redovne sjednice FERK-a održane dana 27.11.2018. godine;
 2. Razmatranje i donošenje Odluke o referentnoj cijeni električne energije;
 3. Razmatranje i donošenje Odluke o izračunu garantovanih otkupnih cijena električne energije iz postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije;
 4. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju procenta obaveznog udjela električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije za 2019. godinu;
 5. Razmatranje i odlučivanje o tekstu Obavještenja za javnost o podnesenom prijedlogu cijene usluge javnog snabdjevača za pružanje univerzalne usluge JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo FERK-u na saglasnost;
 6. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnosioca zahtjeva:
  • „EBH“ d.o.o. Sarajevo (obnova);
  • GP TOMING d.o.o. Grude (izmjena i dopuna);
  • HEET d.o.o. Prozor-Rama;
  • „TIK“ d.o.o. Jelah bb-Tešanj;
 7. Razmatranje i donošenje Zaključka po Zahtjevu za izdavanje dozvole za rad (licence) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a podnosioca zahtjeva BFS d.o.o. Kreševo;
 8. Razmatranje Odluke o privremenoj regulatornoj naknadi za 2019. godinu;
 9. Razmatranje i rješavanje po žalbi na Rješenje broj: III-1-G-1339/18 od 05.10.2018. godine koje je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, Distribucija električne energije, Distributivno područje Jug, Pogon Grude.

 

 

U Mostaru, 29.11.2018. godine                                                       PREDSJEDNICA FERK-a

Broj: 01-01-1011/18                                                                                     Sanela Pokrajčić

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1401011020000817  
kod Sberbank BH d.d. Sarajevo

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe