Redovne sjednice

 Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju I redovne sjednice FERK-a u 2019. godini

Na osnovu člana 32. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 66/13 i 94/15), člana 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine

Federacije BiH“ broj 24/14 i 91/15) i članova 14. i 17. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 29/14 i 31/16) FERK će održati I redovnu sjednicu u 2019. godini, u ponedjeljak, 21.1.2019. godine sa početkom u 11:00 sati u sjedištu FERK-a u Mostaru, u Ulici kneza Domagoja 12A.

Na I redovnoj sjednici FERK-a bit će razmatran sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika s XXII redovne sjednice FERK-a održane 21.12.2018. godine;
 2. Razmatranje i odlučivanje o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Opštih uslova za isporuku električne energije, o opštoj raspravi i imenovanju voditelja postupka;
 3. Razmatranje i odlučivanje o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o metodologiji za izračunavanje naknada za priključenje i definisanje rokova i uslova za priključak na distributivnu mrežu, o opštoj raspravi i imenovanju voditelja postupka;
 4. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnosioca zahtjeva:
  • SOR „FOTONAPONSKA ELEKTRANA-NEVIĆ POLJE 1.“ vl. Robert Begić, iz Novog Travnika;
  • „HE Energy“ d.o.o. Stolac; (obnova)
 5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Nacrta dozvole za rad (licence) za skladištenje naftnih derivata izuzev LPG-a, o opštoj raspravi i imenovanju voditelja postupka podnosioca zahtjeva ArcelorMittal Zenica, d.o.o.;
 6. Razmatranje i rješavanje po žalbi:
  • na Rješenje broj: III-2-1855/18 od 26.10.2018. godine koje je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, Distribucija električne energije, Distribucijsko područje „Centar“ Novi Travnik;
  • na Zaključak broj: III-1-G-1365/18 od 12.10.2018. godine koji je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, Distribucija električne energije, Distribucijsko područje Jug, Pogon Grude.

 

U Mostaru, 11.1.2019. godine                                                         PREDSJEDNICA FERK-a

Broj: 01-01-24/19                                                                                       Sanela Pokrajčić

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Blajburških žrtava br.33
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM] :

5550000013715624;
kod Nova Banka a.d.

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe