Redovne sjednice

 Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju II redovne sjednice FERK-a u 2019. godini

Na osnovu člana 32. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 66/13 i 94/15), člana 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“

broj 24/14 i 91/15) i članova 14. i 17. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 29/14 i 31/16) FERK će održati II redovnu sjednicu u 2019. godini, u ponedjeljak, 11.02.2019. godine sa početkom u 11:00 sati u sjedištu FERK-a u Mostaru, u Ulici kneza Domagoja 12A.

Na II redovnoj sjednici FERK-a bit će razmatran sljedeći dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa I redovne sjednice FERK-a održane dana 21.01.2019. godine;
  2. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad (licence) za skladištenje naftnih derivata izuzev LPG-a, podnosioca zahtjeva ArcelorMittal Zenica, d.o.o.;
  3. Razmatranje Odluke o usvajanju Nacrta dozvole za rad za proizvodnju električne energije, o opštoj raspravi i imenovanju voditelja postupka, podnosioca zahtjeva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar;
  4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Nacrta dozvole za rad (licence) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem, o opštoj raspravi i imenovanju voditelja postupka, podnosioca zahtjeva AD TANK d.o.o. Stolac;
  5. Razmatranje i rješavanje po žalbi na Rješenje broj: 233629/2018 od 23.11.2018. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Tuzla.

 

U Mostaru, 30.01.2019. godine                                                       PREDSJEDNICA FERK-a

Broj: 01-01-113/19                                                                                     Sanela Pokrajčić

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1401011020000817  
kod Sberbank BH d.d. Sarajevo

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe