Žalbe

 U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 22.11.2018. godine pod brojem 04-05-1048-16/17 primila žalbu „VAL-BRANA“ d.o.o. Vitez na Rješenje broj: III-2-1855/18 od  26.10.2018. godine, koje je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, Distribucija električne energije,

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 02.07.2018. godine pod brojem 04-05-633/18 primila žalbu M.G. zastupan po Advokaturi

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

            da je 05.11.2018. godine pod brojem 04-05-944/18 primila žalbu F.M. zastupan po Zajedničkoj advokatskoj kancelariji „Kebo & Guzin“ iz Mostara na Rješenje broj: III-1-G-1339/18 od 05.10.2018. godine koje je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar,

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK 

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 15.10.2018. godine FERK pod brojem 04-05-641-08/18 primio žalbu podnosioca žalbe ...

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK 

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 30.07.2018. godine pod brojem 04-05-731/18 primio žalbu Islamske zajednica u Bosni i Hercegovini Medžlis Islamske zajednice Čapljina zastupano po opunomoćeniku Đuliman Adonisi advokatu iz Mostara na Elektroenergetsku saglasnost broj: 11-05-2018/0111-4

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1401011020000817  
kod Sberbank BH d.d. Sarajevo

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe