Žalbe

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

            da je 05.11.2018. godine pod brojem 04-05-944/18 primila žalbu F.M. zastupan po Zajedničkoj advokatskoj kancelariji „Kebo & Guzin“ iz Mostara na Rješenje broj: III-1-G-1339/18 od 05.10.2018. godine koje je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar,

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK 

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 15.10.2018. godine FERK pod brojem 04-05-641-08/18 primio žalbu podnosioca žalbe ...

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK 

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 30.07.2018. godine pod brojem 04-05-731/18 primio žalbu Islamske zajednica u Bosni i Hercegovini Medžlis Islamske zajednice Čapljina zastupano po opunomoćeniku Đuliman Adonisi advokatu iz Mostara na Elektroenergetsku saglasnost broj: 11-05-2018/0111-4

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK 

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 06.07.2018. godine pod brojem 04-05-641/18 primila žalbu podnosioca žalbe „VARADERO“ d.o.o. Sarajevo na Rješenje broj 03-4-221-18800/18  od  28.03.2018. godine, koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo.

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK 

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 03.10.2018. godine pod brojem 04-05-407-13/18 primila žalbu UG RVI „STARI GRAD“ MOSTAR na Rješenje broj: 03-3-11443/2018 od 14.09.2018. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Mostar.   

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK 

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 18.07.2018. godine pod brojem 04-05-8-06/18 primio žalbu A.P. zastupan po opunomoćeniku Kenanu Bajramoviću advokatu iz Zenice na Rješenje broj: 03‐6-206-11251/18 od 26.06.2018. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica.

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Blajburških žrtava br.33
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM] :

5550000013715624;
kod Nova Banka a.d.

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe