Žalbe

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

           da je 15.05.2018. godine pod brojem 04-05-524/18, primila žalbu I.G. na Rješenje broj: 209849/2018 od 30.03.2018. godine, te 22.05.2018. godine pod brojem 04-05-524-01/18 žalbu na Rješenje broj: 03-5-12-9954/2018 od 11.05.2018. godine, koja je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Tuzla.

FERK će žalbe rješavati u skladu sa svojim pravilima i propisima.

 

Više informacija o podnesenim žalbama zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama FERK-a, Blajburških žrtava broj 33, Mostar.

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1401011020000817  
kod Sberbank BH d.d. Sarajevo

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe