Žalbe

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12 i 71/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 26.06.2015. godine pod brojem 04-05-590/15 primila žalbu H.H. iz S. na Rješenje broj: 03-4-221-32370/2015, koje je donijelo Javno preduzeće Elektroprivreda ....

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12 i 71/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 07.07.2015. godine pod brojem 04-05-618/15 primila žalbu E.J. iz S. na Rješenje broj: 03-4-221-28292/2015 od 23.04.2015. godine, koje je donijelo Javno ...

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12 i 71/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 16.06.2015. godine pod brojem 04-05-547/15 primila žalbu BKS SOLAR d.o.o. Mostar, Dubrovačka 13, Mostar na Rješenje broj: III-1-M-1130/15 od 11.05.2015. godine, koje je ...

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12 i 71/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 16.06.2015. godine pod brojem 04-05-551/15 primila žalbu SOLARNE ELEKTRANE „SOLAR-B“, vlasnika Ante Barišića iz Prozora – Rame na ...

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12 i 71/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 19.05.2015. godine pod brojem 04-05-469/15 primila žalbu S.A. iz B.P., R.S. zastupanog po M.A. iz D. na ...

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12 i 71/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 05.05.2015. godine pod brojem 04-05-427/15 primila žalbu Opština Novo Sarajevo zastupane po Opštinskom načelniku na Rješenje ...

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1401011020000817  
kod Sberbank BH d.d. Sarajevo

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe