Žalbe

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je dana 11.09.2017. godine pod brojem 04-05-773/17 primila žalbu D.J. zastupan po opunomoćeniku Ivanu Grubešiću advokatu iz Novog Travnika na Rješenje broj: III-2-1323/17 od 21.08.2017. godine koje je donijela JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar,

U skladu s članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  (Službene novine Federacije BiH broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

Da je 23.10.2017. godine FERK pod brojem 04-05-102-08/17 zaprimio žalbu D.G. i dr. zastupan po Zajedničkoj advokatskoj kancelariji Jurišić i Ćulanić iz Mostara na Zaključak broj: III-1-G-1763/17 od  27.09.2017. godine koji je donijela JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar,

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 24.07.2017. godine pod brojem 04-05-691/17 primila žalbu S.Z. na Rješenje broj: 03‐4-221-38083/17 od

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 28.08.2017. godine pod brojem 04-05-745/17 primila žalbu Stolačkih podruma d.o.o. Stolac na na Rješenje broj: III-1-M-1554/17 od 11.07.2017. godine koje je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, Distribucija električne energije, Distributivno područj

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

         da je 03.07.2017. godine pod brojem 04-05-657/17 primila žalbu M.H. na rješenje broj: 03‐3‐22-6095/2017 od 24.05.2017.

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

            da je 14.06.2017. godine pod brojem 04-05-607/17 primila žalbu E.K. na rješenje broj: 03-4-221-30789/17 od 23.05.2017. godine koje je donijelo

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1401011020000817  
kod Sberbank BH d.d. Sarajevo

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe