Žalbe

U skladu s članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  („Službene novine Federacije BiH“, broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

Da je 11.05.2017. godine FERK pod brojem 04-05-521/17 primio žalbu J.Š. iz J. na Rješenje broj: III-1-M-888/17 od 21.04.2017. godine ...

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 28.04.2017. godine pod brojem 04-05-100-10/17 primila žalbu MT AUTO d.o.o. Mostar, zastupan po opunomoćeniku ...

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

        da je 17.02.2017. godine pod brojem 04-05-250/17 primila žalbu Z.I.B. zastupan po opunomoćeniku Slavenu Bevandi advokatu iz Mostara na

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

        da je 17.02.2017. godine pod brojem 04-05-251/17 primila žalbu R.Z. iz M. na Rješenje broj: III-1-M-85/17 od 19.01.2017.

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 25.01.2017. godine pod brojem 04-05-102/17 primila žalbu D.G. i drugih zastupan po Zajedničkoj advokatskoj kancelariji Jurišić i

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 10.01.2017. godine pod brojem 04-05-36/17 primila žalbu H.M. na Rješenje broj: 159774/2016 od 13.12.2016. godine koje je

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1401011020000817  
kod Sberbank BH d.d. Sarajevo

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe