Žalbe

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 22.12.2016. godine pod brojem 04-05-1195/16 primila žalbu S.J. na Rješenje broj: III-1-M-1966/16 od 24.10.2016. godine koje je donijelo ....

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK 

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 25.01.2017. godine pod brojem 04-05-100/17 primila žalbu MT AUTO d.o.o. Mostar, zastupan po opunomoćeniku Ivanu Markiću ...

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

 da je 04.12.2016. godine pod brojem 04-05-1174/16 primila žalbu D.R. zastupan po ZOU Paponja-Bunoza iz Mostara na Rješenje broj: III-I-M-1965/16 od 21.10.2016. godine koje je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, Distribucija električne energije, Distributivno područje Jug Pogon Mostar. Po žalbi FERK će rješavati u skladu

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

 da je 23.09.2016. godine pod brojem 04-05-1009/16 primila žalbu S.P. zastupan po punomoćnici J.H. na Rješenje broj: 03-4-221-38182/16

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 23.09.2016. godine pod brojem 04-05-931/16 primila žalbu A.H. zastupane po punomoćnici J.H. na Rješenje broj: 03-4-221-38192/16 ...

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 14.09.2016. godine pod brojem 04-05-903/16 primila žalbu EURO KONTAKT d.o.o. Posušje na Rješenje  broj: III-I-G-1194/16 od 16.08.2016. godine koje je ...

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1401011020000817  
kod Sberbank BH d.d. Sarajevo

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe