Žalbe

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12 i 71/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 07.12.2015. godine pod brojem 04-05-1020/15 primila žalbu Ć.V. iz B. na akt broj: 03-5-12-21998/2015 od 19.11.2015. ...

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12 i 71/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 03.12.2015. godine pod brojem 04-05-1013/15  primio žalbu M.P. iz M. zastupanog po Odvjetničkom društvu M.M. & P. iz M. na  ...

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12 i 71/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 14.12.2015. godine pod brojem 04-04-881-04/15 primio žalbu Bora d.o.o. Banja Luka na Rješenje broj: 03-6-04-23327/15 od 19.11.2015. godine, ...

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12 i 71/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 22.06.2015. godine pod brojem 04-05-567/15 primio žalbu M.P. iz Z. zastupanog po E.Č. i N.D., advokatima iz Z. ...

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12 i 71/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 09.09.2015. godine pod brojem 04-05-751/15 primila žalbu ROYAL HUBL d.o.o. Sarajevo, Azize Šaćirbegović bb, Sarajevo na Rješenje broj: ...

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12 i 71/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 28.09.2015. godine pod brojem 04-05-804/15 primila žalbu Hercegovina građevinsko zanatstvo d.o.o. Mostar, Kneza Višeslava 30, ...

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Blajburških žrtava br.33
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM] :

5550000013715624;
kod Nova Banka a.d.

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe