Žalbe

U skladu s članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je  30.05.2016. godine FERK pod brojem 04-05-660/16 primila žalbu „Bingo“ d.o.o. Tuzla na Rješenje broj: 03-2-221-16930/2016 ...

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  ("Službene novine Federacije BiH" broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

kako je 17.05.2016. godine FERK pod brojem 04-05-610/16 zaprimio žalbu Š.G. zastupanog po punomoćniku D.R. advokatu iz T. na Rješenje broj: 133611/2016 od 22.03.2016. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Tuzla. O žalbi FERK

U skladu s članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

Da je 17.02.2016. godine FERK pod brojem 04-05-236/16 primio žalbu N.K. na Rješenje broj: III-I-M-679/16 od 11.11.2015. godine ...

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 25.02.2016. godine pod brojem 04-05-260-01/16 primila žalbu ADAZAL d.o.o. Sarajevo na ...

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12 i 71/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

Da je 29.1.2016. godine FERK pod brojem 04-05-109/16 primio žalbu SP „Budo“ d.o.o. Zenica na Rješenje broj: ...

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12 i 71/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 25.01.2016. godine pod brojem 04-05-149/16 primila žalbu RIVA d.o.o. iz Tuzle na Rješenje broj: 122949/2015 ...

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Blajburških žrtava br.33
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM] :

5550000013715624;
kod Nova Banka a.d.

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe