Žalbe

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 19.09.2016. godine pod brojem 04-05-917/16 primila žalbu A.Č. na akt broj: 03‐5‐213‐17193/2016 od 26.08.2016. godine koju je ....

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 02.09.2016. godine FERK pod brojem 04-05-879/16 primio žalbu BFS d.o.o.  Sarajevo na Prethodnu elektroenergetsku saglasnost

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 04.07.2016. godine FERK pod brojem 04-05-775/16 primio žalbu „G-TANK“ d.o.o. Vitez na Prethodnu...

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 10.06.2016. godine FERK pod brojem 04-05-696/16 primila žalbu Tranzitexport  d.o.o.  Sarajevo na Rješenje broj: 03-4-221-31006/16

U skladu s članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je  30.05.2016. godine FERK pod brojem 04-05-660/16 primila žalbu „Bingo“ d.o.o. Tuzla na Rješenje broj: 03-2-221-16930/2016 ...

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  ("Službene novine Federacije BiH" broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

kako je 17.05.2016. godine FERK pod brojem 04-05-610/16 zaprimio žalbu Š.G. zastupanog po punomoćniku D.R. advokatu iz T. na Rješenje broj: 133611/2016 od 22.03.2016. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Tuzla. O žalbi FERK

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1401011020000817  
kod Sberbank BH d.d. Sarajevo

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe