Obavještenje o 10. redovnoj sjednici

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju X redovne sjednice FERK-a u 2015. godini

Na osnovu člana 32. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 66/13), člana 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 24/14) i članova 14. i 17. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ...

Opširnije...

Opšta rasprava („GRAND 99“ d.o.o.)

Na osnovu Odluke broj 06-03-1002-11/36/14  donesene na IX redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 21.05.2015. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 30.12.2014. godine zaprimio od „GRAND 99“ d.o.o. Travnik Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije u solarnoj fotonaponskoj elektrani „GRAND 99“, opština Travnik, instalisane snage 30,00 kW AC (29,76 kWp DC) i predviđene godišnje proizvodnje 35,354 MWh, pod brojem 06-03-1002/36/14 o čemu je javnost bila obaviještena 16.04.2015. godine u...

Opširnije...

Obavještenje o žalbi br. 04-05-149/15

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12 i 71/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 06.02.2015. godine pod brojem 04-05-149/15 primila žalbu M.P. iz Z. zastupanog po E.Č i N.D., advokatima iz Z., na Rješenje broj 03-6-206-3029 ...

Opširnije...

Obavještenje o 9. redovnoj sjednici

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju IX redovne sjednice FERK-a u 2015. godini

Na osnovu člana 32. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 66/13), člana 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 24/14) i članova 14. i 17. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji ...

Opširnije...