Obavještenje o 18. redovnoj sjednici

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine- FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju XVIII redovne sjednice FERK-a u 2014. godini

Na osnovu člana 32. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 66/13), člana 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 24/14) i članova 14. i 17. Poslovnika o radu ...

Opširnije...

Opšta rasprava (Nacrtu odluke o izmjeni Odluke o tarifnim stavovima za korisnike distributivnog sistema JP "EPHZHB" d.d.)

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK, na osnovu odluke donesene na XVII redovnoj sjednici održanoj u Mostaru, dana 01.10.2014. godine, upućuje

OBAVJEŠTENJE O OPŠTOJ RASPRAVI
o Nacrtu odluke o izmjeni Odluke o tarifnim stavovima za korisnike distributivnog sistema Javnog poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar

FERK je osnovan kao specijalizovana, samostalna, nezavisna i neprofitna organizacija u Federaciji Bosne i Hercegovine, koja ima svojstvo pravnog lica Zakonom o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 66/13), kojim je predviđeno da je FERK nadležan ...

Opširnije...

Opšta rasprava (Nacrtu odluke o izmjeni Odluke o tarifnim stavovima za korisnike distributivnog sistema JP EPBiH d.d.)

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK, na osnovu odluke donesene na XVII redovnoj sjednici održanoj u Mostaru, dana 01.10.2014. godine, upućuje

OBAVJEŠTENJE O OPŠTOJ RASPRAVI 
o Nacrtu odluke o izmjeni Odluke o tarifnim stavovima za korisnike distributivnog sistema Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo

FERK je osnovan kao specijalizovana, samostalna, nezavisna i neprofitna organizacija u Federaciji Bosne i Hercegovine, koja ima svojstvo pravnog lica Zakonom o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 66/13), kojim je predviđeno...

Opširnije...

Opšta rasprava (PROENERGY d.o.o.)

Na osnovu Odluke broj 06-03-631-05/25/14 donesene na XVII redovnoj sjednici održanoj u Mostaru dana 01.10.2014. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 22.08.2014. godine primio od PROENERGY d.o.o. Mostar Zahtjev za obnovu dozvole za snabdijevanje električnom energijom - dozvole II reda, pod brojem 06-03-631/25/14, o čemu je javnost bila obaviještena 08.09.2014. godine u „Večernjem listu“ i „Oslobođenju“, kao i internetskoj stranici ...

Opširnije...

Opšta rasprava („ESPRO“ d.o.o.)

Na osnovu Odluke broj 06-03-539-08/17/14 donesene na XVII redovnoj sjednici održanoj u Mostaru dana 01.10.2014. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 27.06.2014. godine primio od „ESPRO“ d.o.o. Donji Vakuf Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije u solarnoj fotonaponskoj elektrani „ESPRO 1“, naselje Kopčić, opština Donji Vakuf, instalisane snage 51,36 kWp DC (60,00 kW AC) i predviđene godišnje ...

Opširnije...