Obavještenje o žalbi (MT AUTO d.o.o.)

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK 

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 25.01.2017. godine pod brojem 04-05-100/17 primila žalbu MT AUTO d.o.o. Mostar, zastupan po opunomoćeniku Ivanu Markiću ...

Opširnije...

Obavještenje o 6. redovnoj sjednici

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju VI redovne sjednice FERK-a u 2017. godini

Na osnovu člana 32. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 66/13 i 94/15), člana 20.

Opširnije...

Obavještenje o opštoj raspravi (DF GRADNJA d.o.o Konjic)

Na osnovu Odluke broj 06-03-101-03/9/17 donesene na V redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 24.02.2017. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 25.01.2017. godine primio od DF GRADNJA d.o.o Konjic Zahtjev za izmjenu i dopunu dozvole za rad u postupku izmjene i dopune Dozvole za rad za proizvodnju električne energije broj 06-03-866/29/14 od 14.04.2015. godine, sa novim proizvodnim objektom hidroelektranom „Veliki duboki potok“,

Opširnije...

Obavještenje o izboru članova FERK-a

Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine gosp. Marinko Čavara donio je Ukaz o proglašenju Odluke o imenovanju članova Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ 12/17), u skladu sa kojim se za članove FERK-a na mandatni period od pet godina imenuju ...

Opširnije...

Obavještenje o 5. redovnoj sjednici

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju V redovne sjednice FERK-a u 2017. godini

Na osnovu člana 32. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 66/13 i 94/15), člana 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 24/14 i 91/15) i članova 14. i 17. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za

Opširnije...