Obavještenje o podnesenim zahtjevima

U skladu sa članom 15. Pravilnika za izdavanje dozvola („Službene novine Federacije BiH“ broj 43/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je primila sljedeće zahtjeve:

  • Zahtjev za izdavanje dozvole za snabdijevanje električnom energijom – dozvole II reda od podnosioca BNT „HOLDING“ D.D. Novi Travnik dana
Opširnije...

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST O OPŠTIM RASPRAVAMA

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK je usvojila nacrte dozvola za obavljanje elektroprivrednih djelatnosti, te se pozivaju sva zainteresovana lica da prisustvuju i daju usmene komentare na opštim raspravama o nacrtima tih dozvola, koje će se održati kako slijedi:

  • po Zahtjevu za obnovu dozvole za snabdijevanje električnom energijom - dozvole I reda broj 06-03-739/140/16 od
Opširnije...

Javna rasprava

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK, na osnovu odluke donesene na XXI redovnoj sjednici održanoj u Mostaru, 08.11.2016. godine, upućuje

OBAVJEŠTENJE O OPŠTOJ RASPRAVI
o Nacrtu pravilnika o obaveznom udjelu i preuzimanju električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije           

FERK je 08.11.2016. godine na XXI redovnoj sjednici FERK-a usvojio Nacrt pravilnika o obaveznom udjelu i preuzimanju električne

Opširnije...

Javna rasprava („ENERGONOVA“ d.d.)

Na osnovu Odluke broj 06-03-714-08/134/16 donesene na XXI redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 08.11.2016. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 15.06.2016. godine primio od „ENERGONOVA“ d.d. Sarajevo Zahtjev za obnovu dozvole za rad za proizvodnju

Opširnije...