Obavještenje o opštoj raspravi

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK, na osnovu odluke donesene na II redovnoj sjednici održanoj u Mostaru, 18.02.2016. godine, upućuje

OBAVJEŠTENJE O OPŠTOJ RASPRAVI
o Nacrtu pravilnika o izvještavanju za imaoce dozvola za snabdijevanje električnom energijom – dozvola II reda, nezavisne i kvalifikovane proizvođače i Operatora za OIEiEK

FERK je 18.02.2016. godine na II redovnoj sjednici usvojio Nacrt pravilnika o izvještavanju za imaoce dozvola za snabdijevanje ...

Opširnije...

Obavještenje o 3. redovnoj sjednici

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju III redovne sjednice FERK-a u 2016. godini

Na osnovu člana 32. stava (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj ...

Opširnije...

Obavještenje o žalbi 04-05-1013/15

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12 i 71/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 03.12.2015. godine pod brojem 04-05-1013/15  primio žalbu M.P. iz M. zastupanog po Odvjetničkom društvu M.M. & P. iz M. na  ...

Opširnije...

Obavještenje o žalbi 04-04-881-04/15

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12 i 71/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 14.12.2015. godine pod brojem 04-04-881-04/15 primio žalbu Bora d.o.o. Banja Luka na Rješenje broj: 03-6-04-23327/15 od 19.11.2015. godine, ...

Opširnije...