Obavještenje o žalbi br. 04-05-912/14

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12 i 71/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 26.11.2014. godine pod brojem 04-05-912/14 primila žalbu S.H. iz M. na Rješenje broj III-1-M-2355/14 od 17.10.2014. godine, koje je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar Distribucija električne energije, Distributivno područje Jug, Pogon Mostar. FERK će žalbu rješavati u skladu sa svojim pravilima i propisima.

Više informacija o podnesenoj žalbi zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama FERK-a, u Ul. blajburških žrtava broj 33, Mostar.

Obavještenje o žalbi br. 04-05-761/14

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12 i 71/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 09.10.2014. godine pod brojem  04-05-761/14 primila žalbu N.M.A. na Rješenje broj: 74543/2014 od 12.09.2014. godine, koje je donijelo Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo. FERK će žalbu rješavati u skladu sa svojim pravilima i propisima.

Više informacija o podnesenoj žalbi zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama FERK-a, u Ul. blajburških žrtava broj 33, Mostar.

Obavještenje o 2. redovnoj sjednici u 2015.

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju II redovne sjednice FERK-a u 2015. godini

Na osnovu člana 32. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 66/13), člana 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 24/14) i članova 14. i 17. Poslovnika o radu Regulatorne ...

Opširnije...

Opšta rasprava o Nacrtu dozvole („NINO-HA“ d.o.o.)

Na osnovu Odluke broj 06-03-863-08/28/14 donesene na I redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 14.01.2015. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 13.11.2014. godine primio od „NINO-HA“ d.o.o. Doboj Jug Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije u solarnoj fotonaponskoj elektrani „KONAK“, naselje Mravići, opština Doboj Jug, instalisane snage 30,00 kW AC (33,00 kWp DC) i predviđene godišnje proizvodnje 39,20 MWh, pod brojem 06-03-863/28/14 o čemu je javnost bila ...

Opširnije...

Opšta rasprava o Nacrtu dozvole (PRIMORKA d.o.o.)

Na osnovu Odluke broj 06-03-767-14/27/14 donesene na I redovnoj sjednici održanoj u Mostaru dana 14.01.2015. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 10.10.2014. godine primio od PRIMORKA d.o.o. ŠIROKI BRIJEG, Zahtjev za izdavanje dozvole za snabdijevanje električnom energijom - dozvole II reda, pod brojem 06-03-767/27/14, o čemu je javnost bila obaviještena 09.12.2014. godine u „Večernjem listu“ i „Oslobođenju“, kao i internetskoj stranici FERK-a. FERK je pripremio Nacrt dozvole za snabdijevanje ...

Opširnije...