Javna rasprava (DOO „PETROL-P“ Bihać)

Na osnovu Odluke broj 06-03-1050-05/170/16 donesene na XXIV redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 16.12.2016. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 31.10.2016. godine primio od DOO „PETROL-P“ Bihać Zahtjev za izdavanje dozvole za rad (licence) za transport naftnih

Opširnije...

Javna rasprava („PAPIĆ“ d.o.o.)

Na osnovu Odluke broj 06-03-883-08/154/16 donesene na XXIV redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 16.12.2016. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI 

FERK je 05.09.2016. godine primio od „PAPIĆ“ d.o.o. TOMISLAVGRAD Zahtjev za izdavanje dozvole za rad (licence) za skladištenje...

Opširnije...

Obavještenje o 24. redovnoj sjednici

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju XXIV redovne sjednice FERK-a u 2016. godini

Na osnovu člana 32. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 66/13 i 94/15), člana 20.

Opširnije...

Javna rasprava („ČULE PROMET“ d.o.o.)

Na osnovu Odluke broj 06-03-984-07/165/16 donesene na XXIII redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 07.12.2016. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 11.10.2016. godine primio od „ČULE PROMET“ d.o.o. Mostar Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije u solarnoj...

Opširnije...

Javna rasprava („DELTA PETROL“ Kakanj d.o.o. )

Na osnovu Odluke broj 06-03-1099-02/174/16 donesene na XXIII redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 07.12.2016. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 14.11.2016. godine primio od „DELTA PETROL“ Kakanj d.o.o. Zahtjev za izdavanje dozvole za rad (licence) za transport naftnih derivata...

Opširnije...